Quyền lực mềm của Việt Nam

Quyền lực mềm của Việt Nam

Baoquocte.vn. Việt Nam đang nỗ lực phát huy sức mạnh mềm là nguồn lực xã hội mạnh mẽ để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, và vì dân.
Ngoại giao ‘chắp cánh’ sức mạnh mềm văn hóa

Ngoại giao ‘chắp cánh’ sức mạnh mềm văn hóa

Baoquocte.vn. Sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam được coi là sức mạnh nội sinh, góp phần tăng cường tiềm lực và sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
Ngoại giao văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển trong tình hình mới

Ngoại giao văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển trong tình hình mới

Baoquocte.vn. Ông Mai Phan Dũng chia sẻ về thế mạnh và nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao văn hóa nhằm đóng góp cho mục tiêu ngoại giao phục vụ phát triển.
Thành tựu Ngoại giao Văn hóa góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam

Thành tựu Ngoại giao Văn hóa góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam

Baoquocte.vn. Bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Hoài Trung về Ngoại giao Văn hóa.
Để nguồn lực mềm trở thành sức mạnh mềm

Để nguồn lực mềm trở thành sức mạnh mềm

Baoquocte.vn. Chia sẻ về câu chuyện phát huy sức mạnh mềm văn hóa, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Trung tâm phát triển Công nghiệp văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc ...
Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Baoquocte.vn. Ngày 12/12 tại Hà Nội. UNESCO và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế về “Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động