• Tăng thuế VAT có thể làm tăng thêm số người nghèo

    tang thue vat co the lam tang them so nguoi ngheo
    16:49 | 28/06/2018
    Kết quả đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình được nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra ngày 28/6 cho thấy, tăng VAT ảnh hưởng đến tất cả các nhóm dân số, đặc biệt đến các nhóm nghèo.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600