Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/6: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh...FED có thể bỏ qua tăng lãi suất, đồng bạc xanh giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/6: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh...FED có thể bỏ qua tăng lãi suất, đồng bạc xanh giảm mạnh

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/6, tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Kinh tế Mỹ sắp ổn định, đồng bạc xanh tăng nhẹ.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/6: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Kinh tế Mỹ sắp ổn định, đồng bạc xanh tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/6: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Kinh tế Mỹ sắp ổn định, đồng bạc xanh tăng nhẹ

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/6, tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Kinh tế Mỹ sắp ổn định, đồng bạc xanh tăng nhẹ.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Nợ trần đợi Quốc hội Mỹ, đồng bạc xanh giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Nợ trần đợi Quốc hội Mỹ, đồng bạc xanh giảm

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/5, tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Nợ trần đợi Quốc hội Mỹ, đồng bạc xanh giảm.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Mỹ tạm thời gỡ bỏ giới hạn nợ công, đồng bạc xanh tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Mỹ tạm thời gỡ bỏ giới hạn nợ công, đồng bạc xanh tiếp tục tăng

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/5, tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Mỹ tạm thời gỡ bỏ giới hạn nợ công, đồng bạc xanh ...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh nhảy nhót

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh nhảy nhót

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/5, tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh nhảy nhót.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Kinh tế hồi phục, tăng trần nợ, đồng bạc xanh tăng giá

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/5: Tỷ giá USD, EUR, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Kinh tế hồi phục, tăng trần nợ, đồng bạc xanh tăng giá

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/5, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Kinh tế hồi phục, tăng trần nợ, USD tăng giá.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Kinh tế Mỹ phục hồi, đồng bạc xanh có luồng gió mới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Kinh tế Mỹ phục hồi, đồng bạc xanh có luồng gió mới

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/5, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tăng nhẹ nhờ chứng khoán giảm.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh tăng nhẹ nhờ chứng khoán giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh tăng nhẹ nhờ chứng khoán giảm

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/5, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tăng nhẹ nhờ chứng khoán giảm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật... Chung tay Fed và ECB tăng lãi suất, ổn định lạm phát, đồng bạc xanh tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật... Chung tay Fed và ECB tăng lãi suất, ổn định lạm phát, đồng bạc xanh tăng nhẹ

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/5, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Chung tay Fed và ECB tăng lãi suất, USD tăng nhẹ.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Fed tăng lãi suất, đồng bạc xanh giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/5: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Fed tăng lãi suất, đồng bạc xanh giảm

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/5, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Fed tăng lãi suất, đồng bạc xanh giảm.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... GDP của Mỹ tăng nhẹ, đồng bạc xanh tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... GDP của Mỹ tăng nhẹ, đồng bạc xanh tăng

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/4, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh lên xuống thất thường.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh lên xuống thất thường

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh lên xuống thất thường

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh lên xuống thất thường
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh và Euro trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh và Euro trái chiều

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/4, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh trượt dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yên Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh trượt dốc

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/4, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh trượt dốc.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh chấp chới, chờ tín hiệu mới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/4: Tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Yen Nhật, Bảng Anh... Đồng bạc xanh chấp chới, chờ tín hiệu mới

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/4, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...Đồng bạc xanh chấp chới,chờ tín hiệu. Euro ‘dự’ là tăng
    Trước         Sau    
Phiên bản di động