Ngoại giao kinh tế - 'Người đồng hành' cùng địa phương, doanh nghiệp

Ngoại giao kinh tế - 'Người đồng hành' cùng địa phương, doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Công tác ngoại giao kinh tế luôn đặt trọng tâm là hỗ trợ, đồng hành các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hoạt động kinh tế đối ngoại.
Những chiến sĩ tận tụy trên 'mặt trận' ngoại giao vaccine

Những chiến sĩ tận tụy trên 'mặt trận' ngoại giao vaccine

Baoquocte.vn. Ngoại giao vaccine là đóng góp vô cùng ý nghĩa của ngành Ngoại giao đối với đất nước, nhân dân, nhắm trúng và đúng những gì đất nước đang cần.
Ngoại giao kinh tế: Linh hoạt trong bối cảnh mới

Ngoại giao kinh tế: Linh hoạt trong bối cảnh mới

Baoquocte.vn. Ngoại giao kinh tế linh hoạt và chủ động thích ứng trong bối cảnh mới: tăng cường tìm kiếm, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.
Vụ Tổng hợp Kinh tế: Đơn vị đi đầu trong công tác ngoại giao kinh tế

Vụ Tổng hợp Kinh tế: Đơn vị đi đầu trong công tác ngoại giao kinh tế

Baoquocte.vn. Vụ Tổng hợp Kinh tế là một trong những lá cờ đầu trong việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng đơn vị.
Đổi mới cách nghĩ, cách làm Ngoại giao kinh tế

Đổi mới cách nghĩ, cách làm Ngoại giao kinh tế

Baoquocte.vn. “Trước yêu cầu mới, hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm để góp phần kiến tạo những điều kiện thuận lợi, cần thiết cho ...
Việt Nam cần chủ động đối phó với thách thức từ kinh tế thế giới

Việt Nam cần chủ động đối phó với thách thức từ kinh tế thế giới

Baoquocte.vn. Vấn đề đặt ra là làm sao nhận diện đúng chiều hướng vận động của kinh tế thế giới cũng như dự báo được những tác động đối với Việt Nam. Từ đó, có những ...
Chìa khoá mở cánh cửa phát triển bền vững

Chìa khoá mở cánh cửa phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Ngoại giao kinh tế đã chuyển mình mạnh mẽ cả về lượng lẫn về chất, đóng góp tích cực, thiết thực cho thành công chung của đối ...
Tăng cường kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp nước ngoài

Tăng cường kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp nước ngoài

Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực hết sức trong hỗ trợ, kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động