Talkshow 03: 'Dưới tảng băng thành công của…'

Các khách mời gồm ông Michael Croft, đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng hai vị khách doanh nhân quốc tế - Mr. Steve Bùi và PGS - Ts. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền, qua kết nối của Ths. Jen VuHuong - tác giả và diễn giả quốc tế, sẽ chia sẻ về sứ mệnh tâm huyết cùng tầm nhìn kiến tạo và lan tỏa các giá trị Kinh tế - Văn hóa cho một Việt Nam hiện đại.

Với những đóng góp nổi bật , các vị khách mời của chương trình đã và đang mang sứ mệnh trao quyền và thực hiện lan tỏa những giá trị qua những kết nối như Future Innovation Concert. Họ tin tưởng vai trò của giáo dục - nghệ thuật văn hóa chính là nền tảng để trao quyền cho một thế hệ thủ lĩnh trong Đổi mới Sáng Tạo.

Phiên bản di động