Tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng thành phố Nha Trang tiếp tục phát triển giàu đẹp, văn minh và bền vững

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 29 mục tiêu chủ yếu cho sự phát triển của thành phố và được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020.

Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức luôn đan xen, tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố và đời sống xã hội, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân, qua 5 năm thực hiện, TP. Nha Trang đã đạt và vượt 25/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra, tạo chuyển biến tích cực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.

TP. Nha Trang, nhìn từ trên cao.
TP. Nha Trang, nhìn từ trên cao.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua

Kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng và sức cạnh tranh của các loại hình kinh tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, du lịch vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế, là ngành có mức tăng trưởng cao nhất. Giá trị dịch vụ du lịch tăng bình quân 21,07%/năm (vượt chỉ tiêu đề ra 18%/năm). Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân 7,3%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,22%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt 3.442 tỷ đồng, tăng 18,69% (bình quân hàng năm tăng 6,8%)…

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến đáng kể diện mạo và đời sống nhân dân vùng nông thôn với nguồn lực đầu tư hơn 1.002 tỷ đồng cho các công trình. Đến nay, thành phố có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Vĩnh Thái đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép thành phố lập đề án phân loại đô thị loại 5, chuyển thành phường). Chương trình phát triển đô thị được triển khai mạnh mẽ, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư với nguồn lực lớn, nhiều khu đô thị mới hình thành đã làm thay đổi nhanh hình ảnh thành phố theo hướng hiện đại. Hiện nay, hầu hết các xã, phường đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt với tỷ lệ phủ kín 96,3%. Quy hoạch chi tiết đô thị được tăng cường, đặc biệt là khu vực nội thành với tỷ lệ phủ kín 45%. Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu chức năng đã và đang phát huy hiệu quả, đảm bảo định hướng phát triển của thành phố trong tương lai. Là thành phố du lịch năng động và hấp dẫn, Nha Trang đang ngày càng phát triển sôi động với nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị mới. Thành phố hiện có 108 dự án nhà ở, khu đô thị mới và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu dân cư.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,4%/năm; giảm từ 2,13% năm 2016 xuống còn 0,45% tính đến tháng 7-2020. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai chủ động, kịp thời. Hàng năm, thành phố luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt hàng đầu

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ thành phố đã quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội đề ra: 100% thôn, tổ dân phố đã có chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, đã kết nạp 1.200 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,5%... Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 được các cấp ủy thực hiện theo đúng hướng dẫn và gợi ý nội dung kiểm điểm của cấp trên. Sau kiểm điểm, hầu hết các cấp ủy cơ sở đều ban hành nghị quyết để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai thường xuyên tại chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc. Hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị làm cho đợt sinh hoạt chính trị ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trung tâm Ngã Sáu, TP. Nha Trang.
Trung tâm Ngã Sáu, TP. Nha Trang.

Những phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục phấn đấu xây dựng Nha Trang phát triển giàu mạnh, văn minh và bền vững,

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, những khó khăn, thuận lợi, Đảng bộ thành phố đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với nhiệm vụ trung tâm là phục vụ sự phát triển và phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Huy động mọi nguồn lực, từng bước phát triển vùng kinh tế Nha Trang theo định hướng của tỉnh; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế của thành phố để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng: du lịch, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Phát triển kinh tế bền vững, các loại hình tăng trưởng kinh tế phải kết hợp khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Quản lý tốt quy hoạch đô thị, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, hình thành các khu đô thị mới đa chức năng phù hợp với yêu cầu phát triển thành phố trong tương lai. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng ý thức cộng đồng, quan tâm giải quyết việc làm, triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội… đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thành phố, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

Để thực hiện phương hướng, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ thành phố xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ cho cả nhiệm kỳ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; công tác quản lý đô thị; tài nguyên và môi trường; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác đối ngoại.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục chủ động phát huy tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tiếp tục xây dựng TP. Nha Trang phát triển giàu mạnh, văn minh và bền vững.

Khánh Hòa: Chủ động trong hội nhập quốc tế

Khánh Hòa: Chủ động trong hội nhập quốc tế

Không chỉ khẳng định vị thế của một đô thị mới, trung tâm du lịch lớn ở khu vực duyên hải miền Trung, trước những ...

Xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa trở thành Trung tâm sáng tạo trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu

Xây dựng Nha Trang - Khánh Hòa trở thành Trung tâm sáng tạo trong kỷ nguyên khai sáng toàn cầu

Đây là chủ đề của phiên thảo luận có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, theo lời mời của tổ chức Diễn ...

Đọc thêm

Trực tiếp xổ số miền Nam XSMN - XSMN 8/8 - SXMN 8/8/2022 - kết quả xổ số hôm nay 8/8

Trực tiếp xổ số miền Nam XSMN - XSMN 8/8 - SXMN 8/8/2022 - kết quả xổ số hôm nay 8/8

Baoquocte.vn. XSMN 8/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số hôm nay ngày 8 tháng 8. SXMN 8/8/2022. xổ số ...
Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, Tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam. Hiện hai công dân nói trên đã rời ...
Phong phú sắc màu văn hóa ASEAN tại Hà Nội

Phong phú sắc màu văn hóa ASEAN tại Hà Nội

Baoquocte.vn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Triển lãm Sắc màu văn hóa ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 9/8/2022: Bọ Cạp làm sai trái nhiều việc

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 9/8/2022: Bọ Cạp làm sai trái nhiều việc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 9/8/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 9/8/2022: Tuổi Tỵ hoàn thành xuất sắc công việc

Tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 9/8/2022: Tuổi Tỵ hoàn thành xuất sắc công việc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 9/8/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Có một Lý Nhã Kỳ rất khác...

Có một Lý Nhã Kỳ rất khác...

Baoquocte.vn. Khác với hình ảnh quyến rũ, kiều diễm thường thấy, người đẹp Lý Nhã Kỳ tung ra bộ ảnh bụi bặm khoe dáng bốc lửa nhận 'bão' lời khen.
Trung Quốc quyết không đối thoại quốc phòng với Mỹ

Trung Quốc quyết không đối thoại quốc phòng với Mỹ

Baoquocte.vn. Trung Quốc đã bảo vệ quyết định hủy các cuộc đối thoại quốc phòng với phía Mỹ.
Phương Oanh đẹp hơn nhờ cuộc sống an nhiên mỗi ngày

Phương Oanh đẹp hơn nhờ cuộc sống an nhiên mỗi ngày

Baoquocte.vn. Diễn viên Phương Oanh thực hiện bộ ảnh ghi lại giai đoạn mà cô thấy bản thân đẹp nhất.
HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng, dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023

HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng, dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023

Baoquocte.vn. Tin vui với tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi HLV Mai Đức Chung và VFF chính thức ký gia hạn hợp đồng 1 năm.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội ...
Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Nga giải thích chi tiết, khẳng định đã và vẫn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy

Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Nga giải thích chi tiết, khẳng định đã và vẫn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy

Baoquocte.vn. Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Nga giải thích chi tiết, khẳng định đã và vẫn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy
Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 8/8 khó thăng hoa dù đang chứng kiến ​​tuần tăng thứ ba. Lại gặp một tin tốt trong tuần này, giá vàng đi đâu?
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Baoquocte.vn. Trong tháng Bảy, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng nhanh, tạo ra sự thúc đẩy đáng khích lệ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Đầu tư sụt giảm mạnh, tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thua lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

Đầu tư sụt giảm mạnh, tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thua lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

Baoquocte.vn. Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett thông báo khoản lỗ 43,76 tỷ USD trong quý II/2022 do giá trị giấy tờ các khoản đầu tư giảm mạnh.
Lạm phát tăng đột biến, Hàn Quốc tính cách hỗ trợ sinh kế cho người dân

Lạm phát tăng đột biến, Hàn Quốc tính cách hỗ trợ sinh kế cho người dân

Baoquocte.vn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố sớm hơn dự kiến các biện pháp ổn định sinh kế cho người dân trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng đột biến thời gian qua.
Ngành len lông cừu Nam Phi gặp khó do lệnh cấm của Trung Quốc

Ngành len lông cừu Nam Phi gặp khó do lệnh cấm của Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngành len lông cừu Nam Phi đang bị ảnh hưởng khi Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập khẩu với lý do dịch lở mồm long móng bùng phát.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Baoquocte.vn. Ngày 30/7, tại MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với KONE Việt Nam-đây là tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy, thang cuốn có trụ sở ...
Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh

Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh

Sáu tháng đầu năm 2022 cả nước hoàn thành 22 dự án nhà ở thương mại, chỉ bằng 47% so với quý IV/2021 và bằng 54% so với cùng kỳ.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Baoquocte.vn. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ ra sao trong vòng xoáy lạm phát?
Phiên bản di động