Trực tiếp: Chiều 4/11, Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực nội vụ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực nội vụ.

Phiên bản di động