[TRỰC TUYẾN] Hội nghị quốc tế về Phụ nữ, hòa bình và an ninh

TGVN. Từ ngày 7-9/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh với chủ đề “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả” dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Phiên bản di động