Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định về công tác dân tộc

Theo dõi TGVN trên
Chiều 30/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc.
TIN LIÊN QUAN
tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác về công tác dân tộc
tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc 6 bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm; xác định là trách nhiệm của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị được thể hiện bằng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc là văn bản pháp quy cao nhất, quan trọng nhất được Chính phủ ban hành từ trước tới nay về công tác dân tộc với 13 nhóm chính sách và công tác quản lý nhà nước về dân tộc.

Nghị định số 05 đã tạo khuôn khổ pháp luật để thống nhất nhận thức và hành động trong công tác dân tộc. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và ban hành Chương trình hành động để thực hiện; ban hành Chỉ thị số 28 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, phê duyệt nhiều đề án, chương trình, chính sách dân tộc.

Trong giai đoạn 2011-2015, mặc dù ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn quan tâm, bố trí 136.000 tỷ đồng cho vùng dân tộc miền núi và chính sách dân tộc (riêng 9 chính sách cho Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý đã bố trí 27,5 nghìn tỷ đồng); tổng dư nợ tín dụng chính sách cho khu vực này đến cuối năm 2015 cũng đạt gần 136.000 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được hoàn thiện, sản xuất phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt vùng dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi rõ nét. Theo kết quả điều tra đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số ngày 01/7/2015, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 35% năm 2011 xuống còn 16,8%; 92,7% số thôn, bản, xã có điện lưới quốc gia, 4,1% được sử dụng các nguồn điện khác; 97,6% số xã có đường giao thông đến trung tâm xã (trong đó 71,9% là đường nhựa hoặc bê tông); trường học kiên cố đạt 77,1%, bán kiên cố 21,0%; trạm y tế kiên cố đạt 67,8%; bán kiên cố 31%.

Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Đó là, các quy định tại Nghị định là quy định chung, liên quan đến nhiều lĩnh vực, chưa có cơ chế bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhóm chính sách; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chưa được thường xuyên, liên tục. 

Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện ở một số bộ, ngành chưa kịp thời, còn hạn chế, nhất là cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra (bình quân chỉ đáp ứng 40-60% kế hoạch). Chính sách tạo việc làm tuy đã được lồng ghép với chính sách giảm nghèo nhưng trong thực hiện còn nhiều bất cập; việc phân cấp đối với các địa phương triển khai chậm, hiệu quả chưa cao. Đây là những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và tập trung nguồn lực hơn nữa để giải quyết trong thời gian tới.

“Các địa phương phải năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm để thúc đẩy sự phát triển nhanh, không nên chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, động viên sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có những ưu đãi chính sách để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh, lựa chọn ra mô hình tiên tiến như cánh đồng mẫu lớn, trang trại lớn ở một số địa phương, tạo công ăn việc làm, phát triển các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương, xoá bỏ tự ti và cung cách làm ăn nhỏ lẻ, gắn với các chính sách “bà đỡ” của Nhà nước với đầu tư của doanh nghiệp và tín dụng của ngân hàng, lựa chọn ngành nghề có lợi thế để đào tạo nghề cho bà con như phát triển du lịch, chăn nuôi đại gia súc, trồng rau, hoa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chăn nuôi, có chính sách đất đai tốt để bà con góp đất tham gia vào chuỗi giá trị hàng hoá, sản phẩm của mình”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc
Toàn cảnh buổi họp. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Muốn làm được điều này đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao của người đứng đầu, các bộ cùng làm, xây dựng các mô hình tiên tiến. Bên cạnh đó, báo chí vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ, nhân rộng các điển hình hay, mô hình tốt cho bà con học tập, làm theo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05; tiếp tục ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 05; chủ trì hoặc phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc hiện hành cho phù hợp với tình hình phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật cho giai đoạn 2016-2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường nguồn lực nhà nước, đề xuất chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có nguồn lực của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ.

Đối với các địa phương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05 và các chính sách dân tộc hiện hành; chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội cho các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Khuyến khích các địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc Trang phục dân tộc của Việt Nam: Tại sao gây tranh cãi?

Trang phục dân tộc được Khả Trang mang đi dự thi tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 đã "dậy sóng" với những ý kiến ...

tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc Tìm lại bản sắc của nghệ thuật múa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chiều 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số Việt ...

tong ket 5 nam thuc hien nghi dinh ve cong tac dan toc "Phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc mỗi ngày"

Đó là lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong phát biểu tại Lễ khai ...

BC

Đọc thêm

Lý do Hạ viện Thụy Sỹ phản đối trả lại xe tăng Leopard cho Đức; nhận vũ khí phương Tây, Ukraine nhất trí một 'giao kèo'

Lý do Hạ viện Thụy Sỹ phản đối trả lại xe tăng Leopard cho Đức; nhận vũ khí phương Tây, Ukraine nhất trí một 'giao kèo'

Baoquocte.vn. Hạ viện Thụy Sỹ phản đối việc trả lại 30 xe tăng Leopard 87 đã ngừng hoạt động cho Đức, do các xe tăng này vẫn cần thiết đối với ...
Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Baoquocte.vn. The Economist (Anh) cho rằng, các đợt cấm vận mới của phương Tây đối với dầu mỏ Nga vào ngày 5/2 sẽ không thể gây áp lực với Moscow.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 6/2/2023: Tuổi Ngọ cuộc sống đủ đầy

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 6/2/2023: Tuổi Ngọ cuộc sống đủ đầy

Baoquocte.vn. Xem tử vi 6/2 - tử vi 12 con giáp ngày 6/2/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Câu chuyện về sức sống thần kỳ của chú chó cao tuổi nhất thế giới

Câu chuyện về sức sống thần kỳ của chú chó cao tuổi nhất thế giới

Baoquocte.vn. Sách Kỷ lục thế giới Guiness ngày 4/2 xác nhận Bobi - chú chó hơn 30 tuổi tại Bồ Đào Nha lập kỷ lục cao tuổi nhất thế giới.
Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động sang Hàn Quốc

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động sang Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Năm 2023, Hàn Quốc có kế hoạch thuê khoảng 110.000 lao động nhập cư để làm việc trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
Ba Lan: Chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Mỹ Biden ‘sẽ sớm diễn ra’

Ba Lan: Chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Mỹ Biden ‘sẽ sớm diễn ra’

Baoquocte.vn. Ông Marcin Przydacz, Cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan, cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm quốc gia Trung Âu này.
Thụy Điển: Khó chồng khó

Thụy Điển: Khó chồng khó

Baoquocte.vn. Thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO, hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch EU, củng cố đoàn kết nội khối sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng dành cho Thụy Điển.
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Baoquocte.vn. Nghị viện châu Âu đang rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP thuộc đảng Xã hội và Dân chủ Hy Lạp Eva Kaili.
Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Baoquocte.vn. Quyết định của EU áp giá trần với dầu Nga bán ra thị trường quốc tế đang khiến thị trường dầu mỏ thế giới diễn biến khó lường.
Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Baoquocte.vn. The Economist (Anh) cho rằng, các đợt cấm vận mới của phương Tây đối với dầu mỏ Nga vào ngày 5/2 sẽ không thể gây áp lực với Moscow.
Quan hệ Mỹ-Trung chưa thể ‘tan băng’ vì vụ khinh khí cầu

Quan hệ Mỹ-Trung chưa thể ‘tan băng’ vì vụ khinh khí cầu

Baoquocte.vn. Việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ đã khiến triển vọng 'hâm nóng' quan hệ Mỹ-Trung thêm phần u ám.
Tổng thư ký NATO thăm Hàn Quốc: Chuyến 'đi xa' nhiều mục đích

Tổng thư ký NATO thăm Hàn Quốc: Chuyến 'đi xa' nhiều mục đích

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mang thông điệp 'kết thân' với Seoul vì những mục tiêu an ninh chung.
Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông: Chuyến đi 'xoa dịu' những bất đồng

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông: Chuyến đi 'xoa dịu' những bất đồng

Baoquocte.vn. Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Đông lần này nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ Richard Haass cho rằng năm 2023 nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới vẫn chưa thể tìm ra 'lối thoát'.
Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang?
Phiên bản di động