tgvn.com.vn
  • pho-thu-tuong-bo-truong-ngoai-giao-pham-binh-minh
  • logo-viet-nam-ung-cu-hdba-lhq
  • logo-asean-2020
tong-dai-bao-ho-cong-dan

Ngay từ năm 1976, Việt Nam đã chính thức gia nhập UNESCO. Đến năm 1977, Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO để thúc đẩy hợp tác với tổ chức này.