• tieng noi ve phat trien ben vung tu kenh ii
    Ai đó nghĩ rằng ngoại giao kênh II (hay còn gọi là ngoại giao học giả) chỉ nhằm hỗ trợ kênh I (kênh ngoại giao chính thức của Nhà nước) trong việc xử lý những xung đột như vấn đề Biển Đông? Họ cần nghĩ lại. 
danh-cho-quang-cao-160x600