• mon hoi tu dan so gia
    Không đơn thuần là một thách thức, già hóa dân số tại nhiều nước châu Á trên thực tế lại đang trở thành “món hời” khi mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho ngành kinh doanh dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người già.