• quotse dam bao duoc gia tri cua vndquot
    Đó là nhận định của ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, về tình hình lãi suất, tỷ giá của ngành ngân hàng trong năm nay.