Phó Tổng Biên tập phụ trách: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Tổng Biên tập: Lê Hồng Trường, Vũ Quang Tùng

Tòa soạn & Trị sự:  6 Chu Văn An, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3799 3143 - 3799 3213 - 3843 0151; Fax: (84-4) 3823 4169

VP Đại diện tại TP. HCM: 92bis Thạch Thị Thanh, Q.1, TP. HCM

Điện thoại:  (84-8) 3824 3905; Fax: (84-8) 3820 4129

Quảng cáo: (84-4) 3.734.6906; 3.799.3206

Phát hành: (84-4) 3734 6871 - 3799 3214

Email: baoquocte2016@gmail.com