Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước

Anh Sơn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hìn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Tin liên quan
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế

Tham dự phiên họp có: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an; Ban Đối ngoại Trung ương; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ- CP ngày 23/01/2019 (Nghị định 08) quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm hai nội dung chính: (1) Nâng mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; (2) Nâng mức hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bằng mức mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mục tiêu xây dựng Nghị định phản ánh rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại; Khẩn trương giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay; có chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Quá trình xây dựng Nghị định bám sát tiến trình cải cách chính sách tiền lương trong nước. Bảo đảm chế độ đãi ngộ phù hợp với tiềm lực, vị thế,… của đất nước và đặc thù của ngành đối ngoại thực hiện chức năng đại diện cho đất nước; tiệm cận mặt bằng của các nước có cùng trình độ phát triển với Việt Nam, trước hết là các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hìn
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn báo cáo tại Phiên họp.

Báo cáo về việc Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2019/NĐ-CP, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, trong lần sửa đổi này, Chính phủ bảo lưu đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ như quy định tại Nghị định 08/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với việc sửa đổi, điều chỉnh mức sinh hoạt phí cơ sở và mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là những nội dung Luật Cơ quan đại diện đã giao Chính phủ quy định chi tiết. Vì vậy, căn cứ quy định này, Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

Về căn cứ Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo khoản 1 Điều 74 Luật Ngân sách nhà nước được nêu tại Báo cáo số 71/BC-CP, Thường trực Ủy ban Đối ngoại cho rằng đây là điều luật hướng dẫn thi hành đối với một số nội dung đặc thù nằm trong Chương VII Điều khoản thi hành và chỉ áp dụng trong trường hợp đặc thù.

Tuy nhiên, mức sinh hoạt phí, hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên… thuộc nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại thường xuyên của ngân sách trung ương được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 117/2017/NĐ-CP đã được ban hành trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Do đó, Chính phủ có thẩm quyền quyết định việc sửa đổi những nội dung nêu trong Báo cáo 71/BC-CP....

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về thẩm quyền và những nội dung Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Điều chỉnh mức sinh hoạt phí cơ sở và mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; về đối tương, phạm vi áp dụng. Cơ bản, các ý kiến đồng tình nhất trí với các đề xuất theo Tờ trình của Chính phủ.

Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hìn
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu tại Phiên họp.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trên cơ sở ý kiến thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định 08 theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ thông báo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới Chính phủ.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hìn
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu đánh giá cao thành tựu công tác đối ngoại và bày tỏ sự đồng tình với đề xuất của Tờ trình Chính phủ.
Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp chia sẻ với các khó khăn của cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng tình với kiến nghị cần tăng chế độ đãi ngộ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp.
Bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế điều kiện kinh tế của đất nước
Toàn cảnh Phiên họp.
Phó Chủ tịch nước cùng các nữ Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trải nghiệm làm tranh Đông Hồ, nghe hát quan họ

Phó Chủ tịch nước cùng các nữ Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trải nghiệm làm tranh Đông Hồ, nghe hát quan họ

Sáng 6/3, tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi gặp mặt các nữ Trưởng cơ quan đại diện ...

Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - 'Sợi dây' kết nối Thủ đô Hà Nội với đối tác quốc tế

Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - 'Sợi dây' kết nối Thủ đô Hà Nội với đối tác quốc tế

Chiều 8/3, tại Hà Nội, Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 đã có buổi làm việc với ...

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước và đối tác vì bình đẳng giới

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước và đối tác vì bình đẳng giới

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, phụ nữ ngày nay là một lực lượng không thể thiếu trong mọi tiến trình ...

Báo Argentina: Với mức ‘thần kỳ’, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới

Báo Argentina: Với mức ‘thần kỳ’, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới

Tờ Infobae của Argentina mới đây đưa tin, công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào năm 1986 đã đưa ...

Thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các doanh nhân với Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các doanh nhân với Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Chương trình Café Doanh nhân với Đại sứ, Thương vụ đã tổ chức buổi gặp gỡ Doanh nhân với các ...

Bài viết cùng chủ đề

Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Tiền vệ Jack Grealish không trong danh sách đội tuyển Anh dự EURO 2024?

Tiền vệ Jack Grealish không trong danh sách đội tuyển Anh dự EURO 2024?

Theo truyền thông Anh, tiền vệ Jack Grealish nhiều khả năng sẽ bị HLV Gareth Southgate loại khỏi danh sách chính thức tham dự EURO 2024.
XSMB 28/5, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2024. dự đoán XSMB 28/5/2024

XSMB 28/5, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2024. dự đoán XSMB 28/5/2024

XSMB 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/5/2024. dự đoán xổ số miền Bắc thứ 3. xổ số hôm nay 28/5. SXMB 28/5. dự ...
XSMT 28/5, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 28/5/2024. SXMT 28/5/2024

XSMT 28/5, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 28/5/2024. SXMT 28/5/2024

XSMT 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/5/2024. xổ số miền Trung thứ 3. xổ số hôm nay 28/5. SXMT 28/5/2024. dự đoán XSMT ...
XSMN 28/5, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba 28/5/2024. xổ số hôm nay 28/5

XSMN 28/5, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba 28/5/2024. xổ số hôm nay 28/5

XSMN 28/5 - xổ số hôm nay 28/5. kết quả xổ số miền Nam thứ 3 ngày 28/5/2024. Kết quả xổ số ngày 28 tháng 5. XSMN thứ 3. xo ...
Thượng đỉnh Trung-Nhật Hàn: Bắc Kinh nhấn mạnh những điều 'vững như bàn thạch', Seoul và Tokyo không ngại 'xoáy' vấn đề gai góc

Thượng đỉnh Trung-Nhật Hàn: Bắc Kinh nhấn mạnh những điều 'vững như bàn thạch', Seoul và Tokyo không ngại 'xoáy' vấn đề gai góc

Tại Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn, Bắc Kinh nhấn mạnh sứ mệnh bảo vệ hòa bình tại khu vực của ba nước là không thay đổi và kêu gọi hợp tác.
Dự show thời trang NTK Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ chia sẻ lý do không dự LHP Cannes 2024

Dự show thời trang NTK Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ chia sẻ lý do không dự LHP Cannes 2024

Ngày 26/5, diễn viên Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi đeo trang sức đính kim cương trị giá khoảng 2 tỷ đồng dự show thời trang của nhà thiết ...
Vết thương tâm lý khó lành ở New Caledonia

Vết thương tâm lý khó lành ở New Caledonia

Chủ nghĩa thực dân đã bị thủ tiêu từ lâu nhưng dấu ấn của nó thì khó có thể xóa hết. Những gì đang diễn ra ở New Caledonia là câu chuyện mới nhất.
Động thái mới, chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin và quan hệ Nga-Trung dưới góc nhìn quốc tế

Động thái mới, chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin và quan hệ Nga-Trung dưới góc nhìn quốc tế

Giai đoạn mới, bối cảnh mới, tất yếu Nga phải điều chỉnh. Xứ bạch dương có động thái, bước đi đầu tiên nào, để thực hiện mục tiêu quốc gia?
Quan hệ Trung-Hàn: Tạo dựng lòng tin

Quan hệ Trung-Hàn: Tạo dựng lòng tin

Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Cho Tae Yul đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất là làm rõ định hướng tương lai về mối quan hệ Trung-Hàn.
Động thái mới liên quan đến vấn đề Palestine, thông điệp và tương lai khó đoán định

Động thái mới liên quan đến vấn đề Palestine, thông điệp và tương lai khó đoán định

Liên hợp quốc kết nạp Palestine tạo ra lực đẩy cho đối thoại, đàm phán... Giải pháp hai nhà nước có tia hy vọng nào không?
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ 16: Giữ tầm ảnh hưởng

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ 16: Giữ tầm ảnh hưởng

Không phải ngẫu nhiên mà Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Mỹ-châu Phi lần thứ 16 đang diễn ra tại Dallas, Texas, lại được dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm.
Điều ẩn sau khủng hoảng ở Trung Đông và xung đột Israel-Iran

Điều ẩn sau khủng hoảng ở Trung Đông và xung đột Israel-Iran

Trung Đông chồng chất mâu thuẫn, kéo dài từ lịch sử đến đương đại, hiện vẫn chưa thấy lối thoát. Tình hình ngày càng khó kiểm soát.
Thượng đỉnh Trung-Nhật Hàn: Bắc Kinh nhấn mạnh những điều 'vững như bàn thạch', Seoul và Tokyo không ngại 'xoáy' vấn đề gai góc

Thượng đỉnh Trung-Nhật Hàn: Bắc Kinh nhấn mạnh những điều 'vững như bàn thạch', Seoul và Tokyo không ngại 'xoáy' vấn đề gai góc

Tại Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn, Bắc Kinh nhấn mạnh sứ mệnh bảo vệ hòa bình tại khu vực của ba nước là không thay đổi và kêu gọi hợp tác.
Châu Á đang già đi và 'phép màu kinh tế' sẽ sớm kết thúc?

Châu Á đang già đi và 'phép màu kinh tế' sẽ sớm kết thúc?

Châu Á cần coi người già là tài sản phải được nuôi dưỡng thông qua quản lý nguồn nhân lực tốt hơn.
Tìm lời giải cho 'bài toán' quản trị AI ở Đông Nam Á một cách công bằng và bền vững

Tìm lời giải cho 'bài toán' quản trị AI ở Đông Nam Á một cách công bằng và bền vững

Thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), Đông Nam Á cần bảo đảm cho các quốc gia trong khu vực cùng hưởng lợi ích kinh tế từ AI bình đẳng.
Hội nghị thượng đỉnh 3 bên: Trung Quốc hạ 'cái tôi', Nhật-Hàn tính thêm một bước lùi, lợi ích chung nào là tối thượng?

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên: Trung Quốc hạ 'cái tôi', Nhật-Hàn tính thêm một bước lùi, lợi ích chung nào là tối thượng?

Trung Quốc hay Nhật Bản và Hàn Quốc đều có những nước cờ quan trọng khi khởi động lại thượng định 3 bên tới đây.
Bầu cử Mỹ 2024: Chờ đợi màn 'khẩu chiến' kịch tính đầu tiên giữa ông Trump với Tổng thống Biden

Bầu cử Mỹ 2024: Chờ đợi màn 'khẩu chiến' kịch tính đầu tiên giữa ông Trump với Tổng thống Biden

Cuộc tranh luận trực tiếp sớm giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 hứa hẹn đầy kịch tính.
Tổng thống Iran Raisi tử nạn: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, 'hỗn hợp dễ cháy' có thể bị kích hoạt, gây thêm rối ren ở Trung Đông

Tổng thống Iran Raisi tử nạn: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, 'hỗn hợp dễ cháy' có thể bị kích hoạt, gây thêm rối ren ở Trung Đông

Vẫn còn một số câu hỏi bỏ ngõ sau sự ra đi đột ngột của Tổng thống Iran Raisi. Trung Đông, cũng vì vậy, đang đứng trước nhiều thách thức.
Phiên bản di động