• Mỹ - Trung Quốc: Rút củi đáy nồi

    my trung quoc rut cui day noi
    TGVN. Xung khắc Mỹ - Trung: Washington và Bắc Kinh đang chủ ý hành xử theo "kế" Rút củi đáy nồi trong mối bất đồng quan điểm và cọ sát lợi ích Mỹ - Trung.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600