Standard Chartered gia tăng hoạt động tại tiểu vùng Mê Kông mở rộng

07/05/2014 16:56

Ngân hàng Standard Chartered vừa chính thức bổ nhiệm bà Lyn Kok làm Tổng Giám đốc của Tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Việc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo đánh dấu sự dịch chuyển tài chính của Standard Chartered trước các cơ hội kinh doanh xuyên biên giới, về các gói dịch vụ cho khách hàng tại khu vực.

Bà Lyn Kok sẽ đảm nhiệm công tác quản trị của khu vực.

Bên cạnh vai trò mới, bà Lyn vẫn tiếp tục duy trì cương vị hiện tại là Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered (Thái Lan). Bà Lyn Kok sẽ đảm nhiệm công tác quản trị của khu vực, bao gồm các quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, trong đó, Thái Lan và Việt Nam là hai thị trường lớn nhất của Standard Chartered trong khu vực. Bà Lyn sẽ phối hợp chặt chẽ với ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, để tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh xuyên biên giới và đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến của ngân hàng sẽ tiếp cận và hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng tại Việt Nam.

Bà Lyn Kok được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered (Thái Lan) vào tháng 7/2010. Trước đó, bà từng đảm nhiệm các vị trí như Giám đốc Điều hành, Giám đốc Quốc gia về Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp và Tổng Giám đốc khu vực Bắc Kinh của Ngân hàng Standard Chartered tại Trung Quốc.

Hiện tại, bà Lyn là thành viên Ban lãnh đạo cấp cao của Standard Chartered và Đại sứ Toàn cầu của chương trình “Sống chung với HIV”, một trong những trọng tâm của chương trình phát triển bền vững của ngân hàng. Bà cũng là một trong 12 thành viên của Hội đồng toàn cầu về “Đa dạng và Hòa đồng”, một trọng tâm khác về phát triển bền vững của Standard Chartered, đồng thời là Phó Chủ tịch của Trung tâm Kinh doanh Châu Âu - ASEAN tại Thái Lan.

P.V