Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII

Sáng nay, 19/1, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ...
Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban KTXH Đại hội XIII

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban KTXH Đại hội XIII

Sáng nay, 19/1, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ...
Thủ tướng đặt hàng và giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng đặt hàng và giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm động lực tăng trưởng mới

Sáng nay (18/12), chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về một số công tác của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp phiên đầu tiên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp phiên đầu tiên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Sáng 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động