Trường học của các phù thủy

20/07/2011 09:28

Không phải là trường Hogwarts trong bộ phim ăn khách Harry Potter, mà là một trường được mở tại Áo - Trường Quốc tế của các Phù thủy từ năm 2003.

Tại đây, thay vì học các môn phép thuật hay bay trong phòng, sinh viên nghiên cứu các môn đời thường hơn như thiên văn học, lịch sử ma thuật, thực vật học, xem bói… Starchel cho rằng mọi thức đều có thể giải thích được, nên SV cũng được dạy cách tiếp cận hiện đại, khoa học với những hiện tượng mang tính thần bí. "Nếu hiểu và giải thích được khía cạnh tâm lý, ma thuật sẽ biến mất" Starchel nói.

K.C