Việc thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III: Đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm các quyết sách

Nguyễn Hải Lưu
Theo dõi TGVN trên
Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao
Baoquocte.vn. Việc thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III của Việt Nam đã và đang góp phần triển khai chủ trương, chính sách của Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm các quyết sách.

Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, nghiêm túc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ theo các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, Việt Nam luôn coi trọng Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) trong tổng thể quá trình tham gia, đóng góp vào công việc chung của HĐNQ.

UPR là một trong những cơ chế quan trọng nhất của HĐNQ LHQ, được thành lập với nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các nước thành viên LHQ, trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch, không phân biệt, qua đó thúc đẩy các nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết quốc tế về quyền con người.

Công nhân trang trí đường phố chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Công nhân trang trí đường phố chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nghiêm túc và trách nhiệm

Trên tinh thần đó, xuyên suốt trong hơn 12 năm qua kể từ khi Cơ chế UPR được thành lập, Việt Nam luôn tham gia có trách nhiệm vào cả 3 chu kỳ UPR.

Các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận trong khuôn khổ UPR được thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ Việt Nam, sự quan tâm và tham gia tích cực của các Bộ, ban, ngành, từ trung ương đến địa phương, cũng như của các tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, bên cạnh sự phối hợp, hợp tác hiệu quả từ các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Có thể khẳng định, kết quả thực hiện các khuyến nghị UPR thời gian qua có những tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đối thoại ở cấp khu vực và quốc tế về vấn đề quyền con người, thể hiện rõ nét thái độ chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết UPR.

Từ UPR chu kỳ II (năm 2014), Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị chấp thuận. Trên cơ sở đó, nhiều ban, bộ, ngành tham gia triển khai các khuyến nghị trong lĩnh vực phụ trách cũng xây dựng các Kế hoạch triển khai cụ thể của bộ, ngành mình hoặc tích hợp vào các kế hoạch, chương trình công tác hiện có.

Kế hoạch tổng thể và các Kế hoạch, chương trình công tác của các Bộ, ban, ngành đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, theo dõi thực hiện UPR. Cụ thể, chu kỳ II có tới 175/182 khuyến nghị chấp thuận được thực hiện (chiếm hơn 96% tổng số khuyến nghị), góp phần quan trọng trong việc cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác cho việc tổng hợp báo cáo cho chu kỳ tiếp theo.

Bộ Ngoại giao với vai trò đầu mối thực hiện UPR đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành và tổ chức liên quan thúc đẩy xây dựng một Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị đã chấp thuận tại UPR chu kỳ III. Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2019 và hiện đã triển khai thực hiện.

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể trên thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận nói riêng và các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị quyền con người trong thời đại ngày nay.

Tin liên quan
Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Đồng bộ và toàn diện

Kể từ khi chính thức chấp thuận 241 khuyến nghị UPR chu kỳ III, Việt Nam đã triển khai thực hiện các khuyến nghị một cách đồng bộ và toàn diện, thể hiện trên năm khía cạnh lớn.

Một là, công tác hoàn thiện pháp luật về quyền con người tiếp tục được đẩy mạnh với việc Việt Nam thông qua hơn 30 luật sửa đổi từ năm 2019 đến nay.

Hai là, tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người. Cụ thể, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức lao động quốc tế về quyền thương lượng tập thể và Công ước 159 về việc làm cho người khuyết tật, bảo vệ Báo cáo thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, tháng 3/2019) và nộp các Báo cáo giữa kỳ thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền (3/2021), Báo cáo thực hiện Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) (01/2021).

Ba là, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn quốc tế về quyền con người. Tại các diễn đàn LHQ, Việt Nam khẳng định những quan điểm và lập trường tích cực về nhân quyền; thúc đẩy đối thoại, hợp tác, cách tiếp cận cân bằng trong vấn đề quyền con người.

Bốn là, tính từ tháng 7/2010 đến nay, Việt Nam đã mời bảy thủ tục đặc biệt trên nhiều lĩnh vực khác nhau vào thăm (về đói nghèo, người thiểu số, nợ nước ngoài, y tế, văn hóa, tự do tôn giáo, quyền lương thực). Việt Nam cũng đã gửi lời mời Báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển đến thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Năm là, tiếp tục các cơ chế đối thoại thường niên về quyền con người với một số nước.

Trên cơ sở đó, các khuyến nghị UPR Việt Nam chấp thuận tại chu kỳ III sẽ tiếp tục được các Bộ, ban, ngành, tổ chức liên quan của Việt Nam triển khai trong thời gian tới. Việc tích cực triển khai thực hiện các cam kết trong khuôn khổ UPR chu kỳ III cũng tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc, trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở trong nước.

Bên cạnh đó, để có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này, Việt Nam đã chính thức ứng cử làm thành viên của HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam hiện là ứng cử viên duy nhất của ASEAN, được tất cả ASEAN đồng thuận ủng hộ.

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo xây dựng Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Ngày 14/7 tại Hà Nội, Bộ ngoại giao đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo quốc ...

Bài học kinh nghiệm

Từ việc triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR Việt Nam chấp thuận thời gian qua có thể rút ra một số kinh nghiệm sau.

Thứ nhất, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR, việc chấp thuận và triển khai các khuyến nghị cần được cân nhắc cẩn thận, kỹ lưỡng, trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh đặc thù về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật của mỗi nước, những hướng ưu tiên và cam kết quốc tế của nước đó về quyền con người.

Thứ hai, chủ động, minh bạch trong quá trình xây dựng, báo cáo và triển khai thực hiện các khuyến nghị chấp thuận của UPR cũng như trong triển khai các cam kết tại các Công ước quốc tế về quyền con người.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch triển khai, lộ trình đầy đủ, rõ ràng, định kỳ rà soát, kiểm điểm, báo cáo tình hình thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan chủ trì thực hiện các khuyến nghị có cơ sở để rà soát việc thực hiện, qua đó kịp thời sơ kết, tổng kết báo cáo việc thực hiện, bảo đảm tiến độ đề ra, cả ở tiến trình UPR và ở quá trình thực hiện các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ tư, việc triển khai và khả năng hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) có thể sẽ chịu nhiều tác động, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, đòi hỏi có sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các chủ thể liên quan để vượt qua các thách thức này.

Thứ năm, thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm tốt từ các nước, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong tiến trình UPR rất quan trọng, góp phần chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam trong tiến trình UPR.

Có thể nói, việc thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III cũng như thực hiện các cam kết của Việt Nam tại các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia, đã và đang góp phần triển khai chủ trương, chính sách của Đại hội Đảng lần thứ XIII về việc “dân thụ hưởng”, đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm các quyết sách, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, chính nhờ chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam về quyền con người và những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới toàn diện đã tạo điều kiện cơ bản giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người tại Việt Nam nói chung và việc triển khai các khuyến nghị UPR nói riêng.

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện cơ chế UPR vào tháng 5/2009, nhận được 123 khuyến nghị từ 60 nước, trong đó chấp thuận 96 khuyến nghị (hơn 78%).

Tại UPR chu kỳ II diễn ra vào tháng 2/2014, Việt Nam nhận được 227 khuyến nghị từ 106 nước, trong đó chấp thuận 182 khuyến nghị (hơn 80%).

Tại UPR chu kỳ III vào tháng 1/2019, Việt Nam nhận được 291 khuyến nghị từ 122 nước, trong đó chấp thuận 241 khuyến nghị (hơn 83%). Đây là tỉ lệ chấp thuận cao so với mặt bằng chung của các quốc gia (tỉ lệ trung bình 2009-2018 của các nước đạt 73,33%).

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam đề xuất

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam đề xuất

Với nỗ lực đề xuất và vận động của Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines, ngày 14/7 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) đã thông qua ...

Liên hợp quốc: Trong năm 2020, quyền cơ bản của người dân trên thế giới không được đảm bảo

Liên hợp quốc: Trong năm 2020, quyền cơ bản của người dân trên thế giới không được đảm bảo

Ngày 12/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo, thế giới hiện đang chệch rất xa các Mục tiêu Phát triển ...

Đọc thêm

Trưa 21/9, Hà Nội thêm 10 ca mắc Covid-19, riêng ổ dịch Long Biên có 5 ca

Trưa 21/9, Hà Nội thêm 10 ca mắc Covid-19, riêng ổ dịch Long Biên có 5 ca

Baoquocte.vn. Từ 6h đến 12h ngày 21/9, địa bàn TP. Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca bệnh Covid-19; trong đó, 8 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu ...
Giới thiệu sản phẩm của Việt Nam đến người tiêu dùng Hy Lạp

Giới thiệu sản phẩm của Việt Nam đến người tiêu dùng Hy Lạp

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường đã dẫn đoàn Đại sứ quán Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế Thessaloniki 2021 (TIF, 11-19/9)
Pogba tận hưởng những ngày chơi bóng ở Man Utd với phong độ nổi bật

Pogba tận hưởng những ngày chơi bóng ở Man Utd với phong độ nổi bật

Baoquocte.vn. Sau khi nói chuyện và nhận xét Paul Pogba là ngôi sao tài năng, giờ đây Raphael Varane khuyên tiếp đồng đội tuyển Pháp hãy ở lại Old Trafford.
Phú Quốc: Phát hiện nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng, ra thông báo khẩn tìm người liên quan

Phú Quốc: Phát hiện nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng, ra thông báo khẩn tìm người liên quan

Baoquocte.vn. Sau khi phát hiện một trường hợp mắc Covid-19, lực lượng y tế TP. Phú Quốc đã tổ chức xét nghiệm, phát hiện thêm 10 trường hợp dương tính.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình vui Tết Trung thu

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình vui Tết Trung thu

Baoquocte.vn. Chương trình vui Tết Trung thu như một món quà đặc biệt gửi tới các bạn nhỏ là con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại ...
Nới lỏng giãn cách, những ai được phép ra, vào Hà Nội?

Nới lỏng giãn cách, những ai được phép ra, vào Hà Nội?

Baoquocte.vn. Dù nới lỏng giãn cách nhưng Hà Nội vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố. Những ai sẽ được phép di chuyển qua 22 chốt ở cửa ...
Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Phát triển mạnh mẽ, đảm bảo lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Phát triển mạnh mẽ, đảm bảo lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Baoquocte.vn. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 ...
Covid-19 thế giới 21/9: Quốc gia ASEAN khiến thế giới kinh ngạc; Mỹ chấm dứt lệnh cấm dài 18 tháng; hy vọng lớn từ vaccine dạng xịt

Covid-19 thế giới 21/9: Quốc gia ASEAN khiến thế giới kinh ngạc; Mỹ chấm dứt lệnh cấm dài 18 tháng; hy vọng lớn từ vaccine dạng xịt

Baoquocte.vn. Toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 230 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,71 triệu ca tử vong và gần 206,5 triệu ca bình phục.
Yếu tố nào khiến nguy cơ nhiễm Covid-19 của người đã tiêm vaccine tăng?

Yếu tố nào khiến nguy cơ nhiễm Covid-19 của người đã tiêm vaccine tăng?

Baoquocte.vn. Loại vaccine, các biến thể, thời gian sau tiêm và hệ miễn dịch của từng người tác động tới khả năng mắc bệnh.
Bệnh nhân Covid-19 ở châu Phi: 216 ngày, virus đột biến 30 lần

Bệnh nhân Covid-19 ở châu Phi: 216 ngày, virus đột biến 30 lần

Baoquocte.vn. Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân của việc nhiều biến chủng Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở châu Phi.
Giới thiệu sản phẩm của Việt Nam đến người tiêu dùng Hy Lạp

Giới thiệu sản phẩm của Việt Nam đến người tiêu dùng Hy Lạp

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường đã dẫn đoàn Đại sứ quán Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế Thessaloniki 2021 (TIF, 11-19/9)
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình vui Tết Trung thu

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức chương trình vui Tết Trung thu

Baoquocte.vn. Chương trình vui Tết Trung thu như một món quà đặc biệt gửi tới các bạn nhỏ là con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại trường Đại học tổng hợp quốc gia Kiev, Ukraine

Ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại trường Đại học tổng hợp quốc gia Kiev, Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đánh giá cao việc biên soạn và xuất bản bộ giáo trình tiếng Việt đầu tiên ở Ukraine.
Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar nỗ lực tìm giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ở địa bàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar nỗ lực tìm giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ở địa bàn

Baoquocte.vn. Ngày 17/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức tọa đàm trực tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang có mặt tại Myanmar.
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức chương trình vui hội Trăng Rằm

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức chương trình vui hội Trăng Rằm

Baoquocte.vn. Công đoàn cơ quan đại diện đã tổ chức chương trình 'vui hội Trăng Rằm' như một món quà đặc biệt gửi tới các bạn nhỏ tại Venezuela.
Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Bồ Đào Nha tại Brazil

Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Bồ Đào Nha tại Brazil

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức buổi lễ gặp gỡ một số nhà báo sở tại và giới thiệu cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này của tỉnh Kiên Giang để mua gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ.
Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Ngày 3/9, chuyến bay của Bamboo Airways từ Saudi Arabia hạ cánh ở Việt Nam, mang theo gần 240 công dân Việt Nam...
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trao đổi với TG&VN về công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán trong hơn một năm qua.
Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Baoquocte.vn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn có những chỉ đạo kịp thời để hỗ trợ, làm tốt công tác hỗ trợ NVNONN cũng như việc bảo hộ công dân được chủ động hơn.
'Bảo hộ công dân' trong tim tôi

'Bảo hộ công dân' trong tim tôi

Baoquocte.vn. Nhớ lại những ngày mới về Cục Lãnh sự, không biết cơ duyên nào đã đưa tôi – nữ cán bộ trẻ nhất Cục vào thời điểm đó đến với phòng Bảo hộ công dân.
Chưa ghi nhận còn công dân tại Afghanistan, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình

Chưa ghi nhận còn công dân tại Afghanistan, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình

Baoquocte.vn. Trao đổi của Đại sứ Việt Nam tại Pakistan kiêm nhiệm Afghanistan Nguyễn Tiên Phong về tình hình bảo hộ công dân Việt Nam tại Afghanistan.
4 nguyên tắc về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca

4 nguyên tắc về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 4 nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.
Thời gian được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao

Thời gian được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao

Baoquocte.vn. Thời điểm bắt đầu và kết thúc quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao được quy định tại Điều 39 và 40 Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao.
Quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự của Cơ quan đại diện lãnh sự và các thành viên có gì khác?

Quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự của Cơ quan đại diện lãnh sự và các thành viên có gì khác?

Baoquocte.vn. Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự (1963) quy định các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự dành cho Cơ quan đại diện lãnh sự và các thành viên.
Ðón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ðón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Baoquocte.vn. Quy trình đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách đến thăm như thế nào?
Quy trình đón tiếp Thủ tướng Chính phủ

Quy trình đón tiếp Thủ tướng Chính phủ

Baoquocte.vn. Quy trình đón tiếp Thủ tướng Chính phủ nước khách đến thăm thường bao gồm đón tại sân bay, lễ đón, hội đàm, tiếp xúc, chiêu đãi, tiễn tại sân bay.
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 thường có những hoạt động gì?

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 thường có những hoạt động gì?

Baoquocte.vn. Tùy theo năm chẵn, năm tròn hay năm lẻ và tình hình thực tế mà hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9 sẽ diễn ra dưới hình thức khác nhau.
Việt Nam-Cuba: Hai câu chuyện sống động về mối quan hệ không tì vết

Việt Nam-Cuba: Hai câu chuyện sống động về mối quan hệ không tì vết

Baoquocte.vn. Là người đã sống ở Việt Nam 24 năm, tôi nghĩ mình xứng đáng là một trong những nhân chứng đặc biệt của mối quan hệ không tì vết Việt Nam – Cuba.
Vài kỷ niệm về quan hệ với Liên hợp quốc

Vài kỷ niệm về quan hệ với Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Nhân Đại hội đồng LHQ họp với sự tham gia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ vài kỷ niệm về tổ chức này.
Cục Lãnh sự: Luôn nỗ lực chắp cánh cho đối ngoại Việt Nam

Cục Lãnh sự: Luôn nỗ lực chắp cánh cho đối ngoại Việt Nam

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự sẽ luôn nỗ lực chắp cánh cho đối ngoại của Việt Nam hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Đời hoạt động ngoại giao của tôi

Đời hoạt động ngoại giao của tôi

Baoquocte.vn. Tôi bước vào đời hoạt động ngoại giao rất bất ngờ và bỡ ngỡ, không qua trường lớp nào cả.
Từ Hội nghị Fontainebleau đến Tạm ước 14/9 - giải pháp ngoại giao lúc nửa đêm

Từ Hội nghị Fontainebleau đến Tạm ước 14/9 - giải pháp ngoại giao lúc nửa đêm

Baoquocte.vn. Tạm ước 14/9 là một giải pháp chính trị linh hoạt, tài tình nhằm bảo vệ Hiệp định sơ bộ 6/3, kéo dài thêm một khoảng thời gian hòa bình cho Việt Nam.
Hơn 60 giờ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vienna, Áo

Hơn 60 giờ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vienna, Áo

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Nguyễn Trung Kiên trả lời phỏng vấn của TG&VN ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc chuyến công tác tại Áo.
Phiên bản di động