Việt Nam xuất siêu 2,77 tỷ USD 9 tháng đầu năm

03/10/2016 14:31

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng trị giá Xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá cả nước ước đạt 253,65 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,77 tỷ USD.

TIN LIÊN QUAN
viet nam xuat sieu 277 ty usd 9 thang dau nam Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ USD
viet nam xuat sieu 277 ty usd 9 thang dau nam Hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu khoảng 865 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2016, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 30,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu (XK) ước đạt 15 tỷ USD, giảm 6,8% và tổng trị giá nhập khẩu (NK) ước đạt 15,1 tỷ USD, giảm 2,7%.

Số liệu trên kéo theo 9 tháng đầu năm 2016, tổng trị giá XNK hàng hoá cả nước ước đạt 253,65 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó ước tính tổng trị giá XK đạt 128,21 tỷ USD, tăng 6,7%; tổng trị giá NK đạt 125,44 tỷ USD, tăng 1,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9/2016 ước tính thâm hụt 100 triệu USD, bằng 0,7% kim ngạch xuất khẩu. Trong 9 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,77 tỷ USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 2,4 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/năm 2016 ước đạt 24,96 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Trị giá XNK trong tháng 9/2016, XK nhóm hàng này của cả nước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Tổng trị giá XK hàng dệt may 9 tháng/2016 lên 17,95 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 1,75 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 ước đạt 12,89 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, so với cùng kỳ 2015, trong 9 tháng đầu năm, các mặt hàng như: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng có tổng trị giá XK ước ước đạt 7,24 tỷ USD, tăng 23,4%; Hàng giày dép đạt 9,43 tỷ USD, tăng 7,9%; Hàng thủy sản ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 5,7%; Cà phê ước đạt 1,39 triệu tấn, tăng 39,6%.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng năm2016, trị giá NK ước là 20,24 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng năm 2016 ước đạt 20,18 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước là 950 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng/2016 ước đạt 7,49 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm trước, về trị giá NK, các mặt hàng có trị giá NK tăng như: Chất dẻo nguyên liệu đạt 3,13 triệu tấn, tăng 18,3%; Kim loại thường ước đạt 1,43 triệu tấn, tăng 42,2%; Xăng dầu các loại ước đạt 8,71 triệu tấn, tăng 22,9%.

viet nam xuat sieu 277 ty usd 9 thang dau nam Giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và các nước ASEAN giảm

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và các nước ASEAN giảm 8,2% so với cùng ...

viet nam xuat sieu 277 ty usd 9 thang dau nam Thương mại Việt - Nhật tăng trưởng cao liên tục trong 10 năm

Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản 10 năm trở lại đây luôn đạt tăng trưởng cao, bình quân 13,9%/năm.

viet nam xuat sieu 277 ty usd 9 thang dau nam Tăng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 13/6, nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần ...

Dương Liễu

(theo Tổng cục Hải quan)