Vốn điều lệ của Viettel tăng lên 300.000 tỷ Đồng

29/12/2015 10:08

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt mức vốn điều lệ của Tập đoàn Viettel giai đoạn 2015-2020 là 300.000 tỷ Đồng.

von dieu le cua viettel tang len 300000 ty dong
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm khu nghiên cứu sản xuất thiết bị quân sự, viễn thông của Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tháng 3/2015.

Chỉ đạo về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), , Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Viettel thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này. Hết năm 2020, trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững liên tục trong nhiều năm, đến nay, Tập đoàn Viettel đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu Quốc gia trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Năm 2014, doanh thu của Tập đoàn Viettel đạt 193.134 tỷ Đồng, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2009; lợi nhuận là 42.219 tỷ Đồng, tăng 4,1 lần so với năm 2009; bảo đảm việc làm ổn định cho 27.132 lao động với mức thu nhập bình quân là 25 triệu Đồng/người/tháng. Tại thời điểm ngày 31/12/2014, vốn chủ sở hữu là 101.813 tỷ Đồng, tổng tài sản là 140.876 tỷ Đồng.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, mục tiêu phát triển của Viettel vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng được Đảng và Nhà nước giao. Xây dựng Viettel trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn viễn thông - công nghệ thông tin toàn cầu có đủ năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 548.784 tỷ Đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2014; tổng tài sản ước đạt 437.285 tỷ Đồng, tăng 2,6 lần so với thời điểm 31/12/2014; tổng lợi nhuận trước thuế từ năm 2015 đến 2020 ước đạt 415.979 tỷ Đồng, tăng 2,9 lần so với giai đoạn 2010 - 2014. Tổng giá trị đầu tư, xây dựng tài sản cố định là 419.648 tỷ Đồng...

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ, cho phép Tập đoàn Viettel được điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 100.000 tỷ Đồng lên 300.000 tỷ Đồng.

Hồi cuối tháng 8, Tập đoàn Viettel đã phát đi thông báo cho biết, mục tiêu từ nay tới năm 2020, Viettel sẽ trở thành Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông toàn cầu và là một trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Tập đoàn này sẽ phấn đấu đưa dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự bùng nổ trong ngành công nghệ Việt Nam; đứng trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực đầu tư viễn thông quốc tế.