10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu gần 3,52 tỉ USD

28/10/2016 09:15

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2016 ước thâm hụt 200 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch xuất khẩu. Trong 10 tháng qua, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 3,52 tỷ USD.

TIN LIÊN QUAN
10 thang dau nam viet nam xuat sieu gan 352 ti usd Việt Nam xuất siêu 2,77 tỷ USD 9 tháng đầu năm
10 thang dau nam viet nam xuat sieu gan 352 ti usd Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ USD
10 thang dau nam viet nam xuat sieu gan 352 ti usd
Trong 10 tháng năm 2016, mặt hàng thủy sản có trị giá xuất khẩu tăng 6,5% so với cùng kỳ 2015. (Nguồn: Doanh nghiệp)

Theo Tổng cục Hải Quan (TCHQ), trong tháng 10/2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 31,2 tỉ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu (XK) ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 0,5% và tổng trị giá nhập khẩu (NK) ước đạt 15,7 tỉ USD, tăng 7,9%.

Với ước tính trên thì trong 10 tháng năm 2016, tổng trị giá XNK dự kiến đạt 284,64 tỉ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 144,08 tỷ USD, tăng 7,2% và tổng trị giá NK ước đạt 140,56 tỷ USD, tăng 2,1%.

Theo thống kê, mặt hàng XK chủ yếu bao gồm: Tính chung 10 tháng năm 2015, so với cùng kỳ năm 2015, các mặt hàng XK tăng như: Điện thoại các loại & linh kiện (tăng 10,3%); Hàng dệt may (tăng 5,2%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 15,6%); Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (tăng 24,9%); Hàng giày dép (tăng 6,9%); Thủy sản (tăng 6,5%).

Đặc biệt, mặt hàng cà phê có sự tăng trưởng XK đáng kể. Theo thống kê, tổng lượng XK cà phê 10 tháng năm 2016 ước đạt 1,53 triệu tấn, tăng 40,9% về lượng; trị giá đạt gần 2,78 tỉ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, mặc dù XK dầu thô đã có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 10/2016 với 763.000 tấn, tăng 36,5% nhưng tính tổng trong 10 tháng năm 2016 chỉ ước đạt gần 6 triệu tấn, giảm 22,2%; trị giá ước đạt 1,97 tỷ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo TCHQ, so với cùng kỳ năm 2015, các mặt hàng NK chủ yếu bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện (tăng 17,5%); Kim loại thường (tăng 38,1%); Sản phẩm hóa chất (tăng 8,2%). Đặc biệt, mặt hàng sắt thép NK trong 10 tháng qua thống kê ước đạt 15,52 triệu tấn, tăng 23,7% và trị giá là 6,6 tỷ USD, tăng 4,9%.

Bên cạnh đó, cũng so với cùng kỳ 2015, một số mặt hàng NK giảm, điển hình như điện thoại và linh kiện (giảm 6,3%); Xăng dầu các loại (giảm 15,3%).

10 thang dau nam viet nam xuat sieu gan 352 ti usd Hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu khoảng 865 triệu USD

Theo đó, xuất khẩu 2 tháng ước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ, xuất siêu khoảng 865 triệu USD. 

10 thang dau nam viet nam xuat sieu gan 352 ti usd Việt Nam xuất siêu sang Australia 1,93 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,99 tỷ ...

H.N

(theo Tổng cục Hải Quan)