Bắc Ninh: Đưa khoa học-công nghệ thành động lực phát triển then chốt

Gia An
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo tạo bứt phá trong năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm địa phương và làng nghề… đang góp phần quan trọng trong vai trò mở đường và động lực then chốt phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh.
Đưa khoa học-công nghệ thành một động lực then chốt phát triển Bắc Ninh
Vsip Bắc Ninh được biết đến là KCN kiểu mẫu phát triển về công nghệ cao và Logistics. (Nguồn: Baobacninh)

Năm 2021, mặc dù ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bắc Ninh đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đến nay, tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đứng đầu cả nước.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống

Là điểm sáng phát triển mạnh mẽ và năng động, các hoạt động của Sở Khoa học & Công nghệ Bắc Ninh liên tục có những đóng góp quan trọng, ngày càng thể hiện vai trò mở đường và trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình năm 2020, dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng hoạt động khoa học-công nghệ (KH&CN) vẫn được triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ và kế hoạch đề ra. Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 phê duyệt Chương trình thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Bắc Ninh…

Phối hợp với đơn vị chức năng ở các cấp, đẩy mạnh hoạt động thông tin KH&CN, nhằm tuyên truyền, phổ biến phục vụ thiết thực và hiệu quả cho nhu cầu sản xuất và đời sống. Trong cả giai đoạn 2016-2020, hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai tập trung vào một số nội dung công việc trọng tâm theo Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của UBND Tỉnh.

Theo đó, hoạt động nghiên cứu - triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được đẩy mạnh, đã triển khai thực hiện 237 nhiệm vụ KH&CN. Các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội đã tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhiều sáng kiến kỹ thuật tiến bộ được áp dụng vào sản xuất và đời sống góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, từng bước xử lý ô nhiễm môi trường; các giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được tăng cường mở rộng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và từng bước hiện đại hóa các cơ quan hành chính nhà nước tới các địa phương, cơ sở.

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN phục vụ thiết thực phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, giảm thiểu tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người sản xuất, người tiêu dùng, góp phần lành mạnh hoá quan hệ thị trường.

Thẩm định, cấp 68 giấy phép trong các lĩnh vực đăng ký hoạt động KH&CN, hợp đồng chuyển giao công nghệ, vận chuyển hàng nguy hiểm, chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ, tư vấn 1.610 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 898 bằng bảo hộ; Tư vấn, hướng dẫn 161 hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy và công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

Hướng dẫn 66 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn 27.020 phương tiện đo các loại, kiểm nghiệm, phân tích 1.629 mẫu sản phẩm các loại; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ tại 820 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 50 cơ sở sai phạm; tạm ngừng lưu thông 15 đơn vị kinh doanh hàng hóa không ghi đầy đủ nhãn mác theo quy định...

Khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với vị trí, vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước luôn được khẳng định. Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong những năm tới, trên cơ sở Chương trình thực hiện Chiến lược sở hữu tuệ đến năm 2030 và các chương trình, đề án trong lĩnh vực KH&CN của tỉnh, Sở KH&CN Bắc Ninh tiếp tục tham mưu và tổ chức triển khai đẩy mạnh khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế-xã hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:

Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích đầu tư của mọi thành phần kinh tế cho nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng KH&CN, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi giá trị, ưu tiên ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, công nghệ thông minh,…

Đưa khoa học-công nghệ thành một động lực then chốt phát triển Bắc Ninh
Dây chuyền sản xuất vỏ lon hiện đại tại Công ty CP Hanaka, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. (Nguồn: Baobacninh)

Triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ bảo hộ thương hiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và các sản phẩm chủ lực của địa phương. Phát triển các ngành công nghệ, các sản phẩm thuộc lĩnh vực tự động hoá, trí tuệ nhân tạo, điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới; công nghệ thông tin và công nghệ môi trường, phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của một số ngành và sản phẩm công nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; thúc đẩy gia tăng chỉ số đổi mới công nghệ trong các ngành sản xuất.

Ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, các công nghệ tiên tiến trong quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường; phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường trong sản xuất, kinh doanh, công nghệ tái chế chất thải;…

Đẩy mạnh áp dụng các thành tựu trong lĩnh vực y, dược; chuyển giao kỹ thuật mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, các kỹ thuật xét nghiệm, giám sát kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm...; khai thác, sử dụng hiệu quả trang, thiết bị và làm chủ các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường năng lực truyền thông về KH&CN; xây dựng và triển khai Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Chương trình phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội….

Xác định việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo hướng phát triển nhanh và bền vững có vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra 5 giải pháp thiết thực nhằm: Đổi mới tư duy và hành động, chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với quá trình hội nhập quốc tế, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển kinh tế số, xã hội số;

Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Phát huy tối đa lợi thế của các địa phương; Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.

Chẳng hạn, nhờ tư duy chủ động hội nhập, thích ứng với biến động của thị trường và công nghệ, gần đây nhiều doanh nghiệp của địa phương không ngừng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng những công nghệ mới nhất vào sản xuất; tiếp cận với các mô hình, trình độ sản xuất tiên tiến, khoa học - kỹ thuật hiện đại, phương thức quản trị tối ưu, để cải tổ mô hình, định hướng sản xuất phù hợp với xu thế. Sự hiện diện của những sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng và khả năng cạnh tranh trên thị trường đã minh chứng cho sức sống mới của doanh nghiệp Bắc Ninh.

Không chỉ là một địa phương năng động, Bắc Ninh sớm thích nghi với sự phát triển của KH&CN, khẳng định là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển, với 16 Khu công nghiệp tập trung, với 1.566 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép đầu tư. Từ thực tế, doanh nghiệp có nhu cầu và có hoạt động chuyển giao công nghệ, tức là thị trường KH&CN đã được hình thành. Tất nhiên, đây sẽ là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn không chỉ ở Bắc Ninh, mà xa hơn sẽ là một không gian phát triển tầm khu vực và thế giới.

Những thách thức trong tương lai, nhưng cũng là cơ hội để phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo... đều đang là những mục tiêu nằm trong kế hoạch phát triển của ngành KH&CN tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Bắc Ninh phát triển và tạo sức lan tỏa trong tình hình mới

Bắc Ninh phát triển và tạo sức lan tỏa trong tình hình mới

Tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bằng ...

Quảng Ninh nỗ lực kiểm soát Covid-19 và hiện thực hóa thành công 'mục tiêu kép'

Quảng Ninh nỗ lực kiểm soát Covid-19 và hiện thực hóa thành công 'mục tiêu kép'

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của Quảng Ninh diễn ra ngày 27/8 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành ...

Đọc thêm

Hầu hết giáo viên mầm non ngoài công lập không có thu nhập từ 3 tháng trở lên

Hầu hết giáo viên mầm non ngoài công lập không có thu nhập từ 3 tháng trở lên

Baoquocte.vn. Trên 100.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không có thu nhập từ 3 tháng trở lên.
Lịch âm 13/8, xem âm lịch hôm nay Thứ 7 ngày 13/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 13/8/2022

Lịch âm 13/8, xem âm lịch hôm nay Thứ 7 ngày 13/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 13/8/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 13/8. âm lịch hôm nay 13/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 13/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 13 tháng 8 năm 2022 hôm nay.
XSBD 12/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/8/2022. KQXSBD thứ 6

XSBD 12/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/8/2022. KQXSBD thứ 6

Baoquocte.vn. XSBD 12/8. Trực tiếp xổ số Bình Dương hôm nay - XSBD 12/8/2022. xo so binh duong. KQXSBD
XSVL 12/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/8/2022. KQXSVL thứ 6

XSVL 12/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/8/2022. KQXSVL thứ 6

Baoquocte.vn. XSVL 12/8. Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay - XSVL 12/8/2022. xo so vinh long. KQXSVL.
Vietlott 12/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/8/2022. xổ số Mega 645

Vietlott 12/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/8/2022. xổ số Mega 645

Baoquocte.vn. Vietlott 12/8. xổ số Vietlott Mega 12/8. Trực tiếp xổ số Vietlott hôm nay 12/8/2022 nhanh nhất và chính xác nhất. Vietlott Mega 645 hôm nay.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 13/8/2022: Tuổi Tỵ vận tài chính ổn định

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 13/8/2022: Tuổi Tỵ vận tài chính ổn định

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 13/8/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
XSTV 12/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/8/2022. KQXSTV thứ 6

XSTV 12/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 12/8/2022. KQXSTV thứ 6

Baoquocte.vn. XSTV 12/8. Trực tiếp xổ số Trà Vinh hôm nay - XSTV 12/8/2022. xo so tra vinh. KQXSTV.
Những nạn nhân 'da cam' không khuất phục trước số phận

Những nạn nhân 'da cam' không khuất phục trước số phận

Baoquocte.vn. Nỗi đau mang tên 'da cam' vẫn hiển hiện trong đời sống, nhưng nhiều nạn nhân không khuất phục số phận. Họ vươn lên để sống cuộc đời có ý ...
Những thành tích nổi bật của 6 ứng cử viên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Những thành tích nổi bật của 6 ứng cử viên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Baoquocte.vn. Mai Phương, Thùy Linh, Phương Nhi... được nhiều khán giả dự đoán giành vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trong chung kết ở Quy Nhơn.
Lạm phát 'nóng bỏng tay' tại Argentina, CPI tăng 46,2% từ đầu năm

Lạm phát 'nóng bỏng tay' tại Argentina, CPI tăng 46,2% từ đầu năm

Baoquocte.vn. Tỷ lệ lạm phát tại Argentina trong tháng 7/2022 đã tăng 7,4% so với tháng trước đó.
Lạm phát 'nóng bỏng tay' tại Argentina, CPI tăng 46,2% từ đầu năm

Lạm phát 'nóng bỏng tay' tại Argentina, CPI tăng 46,2% từ đầu năm

Baoquocte.vn. Tỷ lệ lạm phát tại Argentina trong tháng 7/2022 đã tăng 7,4% so với tháng trước đó.
Czech sắp được nhận dầu qua đường ống Druzhba

Czech sắp được nhận dầu qua đường ống Druzhba

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, công ty Mero thông báo, nguồn cung dầu thô cho Czech từ đường ống Druzhba sẽ được nối lại trong ngày 12/8 hoặc 13/8.
Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng yếu đi, lạm phát đạt đỉnh, 'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC lội ngược dòng

Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng yếu đi, lạm phát đạt đỉnh, 'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC lội ngược dòng

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 12/8, giá vàng yếu khi lạm phát không quá nóng,'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC quay đầu tăng.
Bất chấp 'gọng kìm' cấm vận từ Mỹ, Iran vẫn 'sống tốt' nhờ xuất khẩu dầu?

Bất chấp 'gọng kìm' cấm vận từ Mỹ, Iran vẫn 'sống tốt' nhờ xuất khẩu dầu?

Baoquocte.vn. Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với các đối tác trung gian châu Á bị cáo buộc bán dầu của Iran bằng cách lách lệnh cấm vận.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt năng lượng Nga, sẽ tăng nguồn cung nếu cần

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt năng lượng Nga, sẽ tăng nguồn cung nếu cần

Baoquocte.vn. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga.
Mặc bất ổn toàn cầu, FDI vẫn nườm nượp vào ASEAN, quốc gia nào đang tỏa sáng?

Mặc bất ổn toàn cầu, FDI vẫn nườm nượp vào ASEAN, quốc gia nào đang tỏa sáng?

Baoquocte.vn. Dòng vốn đầu trực tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào các thị trường ASEAN, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Baoquocte.vn. Dự báo xu hướng giá nhà đất 6 tháng cuối năm, khan hiếm chung cư, Hà Nội cấm tách thửa liên quan Vành đai 4… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Baoquocte.vn. Ngày 30/7, tại MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với KONE Việt Nam-đây là tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy, thang cuốn có trụ sở ...
Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Baoquocte.vn. Sau gần 2 tháng ra mắt, gói giao dịch SME tích hợp trên ngân hàng số VCB DigiBiz được gần 28.400 doanh nghiệp tin dùng.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Phiên bản di động