Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 6 nhóm giải pháp phát triển nền kinh tế tự chủ gắn với hội nhập quốc tế

Trọng Tín
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra 6 nhóm giải pháp để phát triển nền kinh tế tự chủ gắn với hội nhập quốc tế.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 6 nhóm giải pháp phát triển nền kinh tế tự chủ gắn với hội nhập quốc tế
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã nêu ra sáu nhóm giải pháp phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Tại phiên phiên tọa đàm cấp cao – Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2022, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong hai năm 2019 – 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao nhiệm vụ là nghiên cứu một chuyên đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, để phục vụ xây dựng Văn hiện của Đại hội đảng lần thứ XIII.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu ra các khái niệm nền kinh tế độc lập tự chủ. Trong đó, những khái niệm mang tính truyền thống cũ thì đã không còn phù hợp, nhất là những khái niệm mang tính cô lập, không còn liên hệ với bên ngoài thì không còn phù hợp nữa.

Bộ đã nghiên cứu và đề xuất khái niệm mới trong bối cảnh mới để khái quát nền kinh tế tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mà nền kinh tế đó phải có thực lực, có khả năng phát triển, có thể tự cung ứng, ít bị tổn thương và ứng phó thành công với tác động tiêu cực từ bên ngoài của quá trình hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở khái niệm đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 8 nhóm tiêu chí mang tính chất nội hàm của nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thứ nhất là cần có sự độc lập tự chủ trong nghiên cứu, đánh giá các chuyển biến của quốc tế để từ đó nghiên cứu đề xuất ra các đường lối, đối sách phù hợp với từng biến động.

Thứ hai là cần có sự độc lập trong tư duy và tự chủ trong các quyết định mục tiêu đường lối chiến lược, chính sách trong phát triển kinh tế xã hội của mình mà không bị chi phối với bất kỳ bên ngoài nào.

Thứ ba là cần có sự độc lập tự chủ trong việc xây dựng và triển khai các bước đi phù hợp trong quá trình hội nhập quốc tế, và đặc biệt là phải không ngừng tăng cường vị thế của quốc gia.

Thứ tư là cần có thể chế đồng bộ, hiệu quả trên ba lĩnh vực. Thứ nhất là hoàn thiện pháp luật về kinh tế đồng bộ và hoàn thiện; Thứ hai là hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và vận hành hiệu quả; Thứ ba là cần có bộ máy lãnh đạo quản lý có năng lực và hiệu quả.

Thứ năm là nền kinh tế phải có mức độ cạnh tranh cao cả về quy mô của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm quốc gia.

Thứ sáu là nền kinh tế phải có sự chống chịu với những cú sốc bên ngoài, đồng thời nền kinh tế phải có khả năng phục hồi nhanh sau khi các cú sốc đó đi qua.

Thứ bảy là phải đảm bảo được các yếu tố nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, mà cụ thể là chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và hệ thống cơ sở hạ tầng.

Thứ tám là cần có cơ cấu kinh tế hợp lý để từ đó vạch ra quá trình vận hành sản xuất có sức cạnh tranh cao.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tất cả các nội dung trên đã được khái quát và được cụ thể hóa trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, và việc cụ thể hóa đường lối chủ trương là hết sức cần thiết.

“Trong hai năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến các cú sốc về đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị và những thách thức liên quan đến vấn đề vĩ mô như là lạm phát, điều chỉnh về chính sách tài khóa, tiền tệ của các nền kinh tế lớn… đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của nước ta”, Thứ trưởng nói và nhấn mạnh thêm, để thúc đẩy mạnh hơn nữa nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các bài trình bày, ý kiến của các diễn giả tại Diễn đàn đã có những ý kiến rất cụ thể. Trên cơ sở đó, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư khái quát lại sáu nhóm giải pháp để triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất là duy trì sự ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường… trong đó trọng tâm lớn nhất là giữ vững ổn định và phát triển về hệ thống chính trị, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

“Đây là yếu tố mang tính nền tảng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh mới, và tất cả những chiến lược này phải mang tính dài hạn, thường xuyên”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói thêm.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp đột phá. Thứ nhất là phải đột phá về thể chế mà trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, trong đó hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ với thị trường, phù hợp với thông lệ quốc về và gắn với điều kiện đặc thù của Việt Nam; Đột phá thứ hai là về hạ tầng, trọng tâm là phát triển hạ tầng quy mô lớn, tạo sự lan tỏa; Đột phá thứ ba là về nguồn nhân lực, mà trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ để dần tiến tới từng bước làm chủ khoa học công nghệ để tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh chất lượng của nền kinh tế.

“Trọng tâm của nhiệm vụ này là phấn đấu xây dựng cơ cấu nền kinh tế hợp lý, để làm sao nền kinh tế thích ứng được với các biến động của thế giới, đồng thời cho thấy năng lực phục hồi nhanh sau khi những biến động đó đi qua và đồng thời là nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, phục hồi nhanh hơn sau cú sốc liên hoàn”, Thứ trưởng nói thêm.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, biến đổi khí hậu… đây là nhiệm vụ kiến tạo nên sự phát triển xanh, phát triển bền vững.

Nhóm nhiệm vụ thứ năm là huy động tối đa nguồn lực để phục vụ cho việc phát triển. “Ở đây bám sát quan điểm quả Đảng đó là ngoại lực quan trọng, nội lực quyết định sự phát triển gắn với sự phát triển vững chắc thị trường trong nước, đa dạng hóa thị trường ngoài nước, và hạn chế tác động của sự đứt gãy nguồn cung”.

Nhóm nhiệm vụ thứ sáu và hết sức quan trọng của nền kinh tế tự chủ hội nhập quốc tế là thực hiện các giải pháp để chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao vị thế, vai trò của đất nước gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ, duy trì hòa bình và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Chiều 5/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Phiên toàn thể - ...

Ba Bộ trưởng lần đầu đối thoại về nhiều vấn đề 'nóng' tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Ba Bộ trưởng lần đầu đối thoại về nhiều vấn đề 'nóng' tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 dự kiến diễn ra ngày 5/6 tại TP. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên, ba ...

(theo Báo Đầu tư)

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 8/8 khó thăng hoa dù đang chứng kiến ​​tuần tăng thứ ba. Lại gặp một tin tốt trong tuần này, giá vàng đi đâu?
XSMT 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 8/8/2022. SXMT 8/8/2022

XSMT 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 8/8/2022. SXMT 8/8/2022

Baoquocte.vn. XSMT 8/8. trực tiếp xổ số miền Trung 8/8/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số hôm nay 8/8/2022. xổ số miền Trung thứ 2. KQSXMT 8/8
XSMN 8/8, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số hôm nay 8/8

XSMN 8/8, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số hôm nay 8/8

Baoquocte.vn. XSMN 8/8. xổ số hôm nay 8/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 8/8/2022. XSMN thứ 2. xổ số hôm nay ngày 8 tháng 8. SXMN 8/8/2022. xo ...
XSMB 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2022. dự đoán XSMB thứ 2

XSMB 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2022. dự đoán XSMB thứ 2

Baoquocte.vn. XSMB 8/8. xổ số hôm nay 8/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2022. dự đoán xổ số miền Bắc thứ 2. SXMB 8/8. KQSXMB
Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận 'thường xuyên' gần Đài Loan

Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận 'thường xuyên' gần Đài Loan

Baoquocte.vn. Đài CCTV đưa tin quân đội nước này từ nay sẽ tiến hành những cuộc tập trận 'thường lệ' ở khu vực phía Đông đường trung tuyến giữa 2 bờ ...
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Baoquocte.vn. Trong tháng Bảy, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng nhanh, tạo ra sự thúc đẩy đáng khích lệ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế ...
55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh

55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh

Baoquocte.vn. Là chủ đề cuộc gặp nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ...
Thụy Điển cử chuyên viên đến Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine

Thụy Điển cử chuyên viên đến Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine

Baoquocte.vn. Chính phủ Thụy Điển thông báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ cử tới 120 chuyên viên tới Anh để huấn luyện quân nhân Ukraine.
Gọi hành động của Nga là 'khủng bố hạt nhân', Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế 'cứng rắn' hơn

Gọi hành động của Nga là 'khủng bố hạt nhân', Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế 'cứng rắn' hơn

Baoquocte.vn. Ngày 7/8, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn với những gì mà ông mô tả là hành động 'khủng bố hạt ...
Nga tăng thêm hơn 20.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua

Nga tăng thêm hơn 20.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua

Baoquocte.vn. Đến nay, Nga đã ghi nhận tổng cộng hơn 18,7 triệu ca Covid-19 trên cả nước kể từ đầu đại dịch.
Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 8/8 khó thăng hoa dù đang chứng kiến ​​tuần tăng thứ ba. Lại gặp một tin tốt trong tuần này, giá vàng đi đâu?
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Baoquocte.vn. Trong tháng Bảy, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng nhanh, tạo ra sự thúc đẩy đáng khích lệ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Đầu tư sụt giảm mạnh, tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thua lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

Đầu tư sụt giảm mạnh, tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thua lỗ gần 44 tỷ USD trong quý II/2022

Baoquocte.vn. Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett thông báo khoản lỗ 43,76 tỷ USD trong quý II/2022 do giá trị giấy tờ các khoản đầu tư giảm mạnh.
Lạm phát tăng đột biến, Hàn Quốc tính cách hỗ trợ sinh kế cho người dân

Lạm phát tăng đột biến, Hàn Quốc tính cách hỗ trợ sinh kế cho người dân

Baoquocte.vn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố sớm hơn dự kiến các biện pháp ổn định sinh kế cho người dân trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng đột biến thời gian qua.
Ngành len lông cừu Nam Phi gặp khó do lệnh cấm của Trung Quốc

Ngành len lông cừu Nam Phi gặp khó do lệnh cấm của Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngành len lông cừu Nam Phi đang bị ảnh hưởng khi Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập khẩu với lý do dịch lở mồm long móng bùng phát.
Giá vàng hôm nay 7/8, Giá vàng bị vùi dập bởi ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’, kim loại quý ngóng số liệu lạm phát, vàng SJC vững vàng trước sóng gió

Giá vàng hôm nay 7/8, Giá vàng bị vùi dập bởi ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’, kim loại quý ngóng số liệu lạm phát, vàng SJC vững vàng trước sóng gió

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 7/8, Giá vàng tăng nhẹ, hụt hơi trong cuộc đua leo dốc. Vàng SJC đứng vững trước mọi lực cản.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Baoquocte.vn. Ngày 30/7, tại MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với KONE Việt Nam-đây là tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy, thang cuốn có trụ sở ...
Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh

Nguồn cung nhà ở thương mại tiếp tục giảm mạnh

Sáu tháng đầu năm 2022 cả nước hoàn thành 22 dự án nhà ở thương mại, chỉ bằng 47% so với quý IV/2021 và bằng 54% so với cùng kỳ.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Baoquocte.vn. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ ra sao trong vòng xoáy lạm phát?
Phiên bản di động