Bộ Y tế và UNICEF Việt Nam phát động chiến dịch “Lòng tốt dễ lây”

06/05/2020 16:46 2,009

UNICEF Việt Nam và Bộ Y tế kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam trên mọi miền tổ quốc cùng tham gia, đồng hành trong chiến dịch “Lòng tốt dễ lây”.

Video nằm trong bài : Chiến dịch 'Lòng tốt dễ lây' - cơ hội để thanh thiếu niên thể hiện tinh thần tiên phong chống Covid-19

pho-thu-tuong-bo-truong-ngoai-giao-pham-binh-minh
75-nam-ngoai-giao-viet-nam