DẤU ẤN ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt. Tình hình thế giới, khu vực đều biến động nhanh chóng. Dịch Covid-19 xảy ra đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, đặc biệt là đến sức khỏe người dân. Trước tình hình đó, Việt Nam đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động đối ngoại, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế. Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ vai trò kép tại ASEAN, HĐBA/LHQ và các diễn đàn đa phương khác, duy trì đà và tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng báo Thế giới & Việt Nam nhìn lại những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2020. Phim do Bộ Ngoại giao sản xuất.

Video nằm trong bài : Dấu ấn Đối ngoại Việt Nam năm 2020

Phiên bản di động