Đối ngoại Việt Nam từ ngày 24-30/10

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 24-30/10.

Video nằm trong bài : Review on external affairs from Oct.24-30: General Secretary to visit China; Deepening Vietnam-Cambodia cooperation

Phiên bản di động