Đối ngoại Việt Nam từ ngày 9-15/1

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 9-15/1.

Video nằm trong bài : Review on external affairs from Jan. 9-15: Prime Minister’sussessful visit to Laos; conference of diplomatic sector; Homeland Spring 2023

Phiên bản di động