Đồng Nai: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

An Tường
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Hướng đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững, ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai định hướng tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành và xây dựng NTM theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Đồng Nai áp dụng công nghệ vào phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững
Đồng Nai áp dụng công nghệ vào phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

Đồng Nai hiện là một tỉnh công nghiệp với diện tích tự nhiên gần 600.000 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm trên 350.000 ha, hơn 60% dân số sống dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, năm 2021, tăng trưởng GRDP nông lâm thủy sản đạt 3,01%, cao hơn bình quân chung cả nước và là 01 trong 2 địa phương đạt mức tăng trưởng cao trong khu vực Đông Nam bộ, đóng góp 10,56% giá trị trong tổng GRDP toàn tỉnh; tỷ lệ che phủ rừng 28,3%, góp phần ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh 52%. Đặc biệt, có 03/05 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu nghị quyết giao là: tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch (81,95%), số xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ luôn được quan tâm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được chú trọng và ngày càng phổ biến. Trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo trồng tuy có giảm nhưng nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý nên sản lượng các loại cây trồng chính đều tăng. Toàn tỉnh đã xây dựng được vùng sản xuất chuyên canh trong đó có vùng chuyên canh về trồng trọt, cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, bưởi, mít và cây công nghiệp như tiêu, điều, ca cao; lũy kế đến nay toàn tỉnh có 1.667 ha cây trồng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP và tương đương; chuyển đổi 2.519 ha từ đất trồng lúa sang cây hàng năm, cây lâu năm và kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản nhằm tăng hiệu quả kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chăn nuôi vẫn là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất nông nghiệp (61,83%) và đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của ngành. Trong đó, heo và gà là 2 loại vật nuôi chủ lực của tỉnh, được phát triển theo hướng trang trại quy mô lớn gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện đàn heo khoảng 2,1 triệu con, chăn nuôi trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn với 1.332 trang trại; đàn gà khoảng 23,183 triệu con, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 91% tổng đàn với 360 trang trại. Bên cạnh đó, tình hình nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, tiếp tục chuyển dịch sang phương thức nuôi thâm canh, bán thâm canh và siêu thâm canh, chuyển đổi đối tượng nuôi kém hiệu quả sang đối tượng có giá trị kinh tế tăng cao.

Trong năm 2021 có thêm 48 chuỗi liên kết được hình thành, 36 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, 12 HTX và 26 THT được thành lập mới. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 180 chuỗi liên kết, 183 HTX, 1.002 CLB-THT, 1.601 trang trại và 533 doanh nghiệp nông nghiệp. Công tác xúc tiến thương mại gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung được thường xuyên chỉ đạo thực hiện. Hình thành thêm nhiều chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, thương mại điện tử đối với sản phẩm nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực: trong năm 2021 có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Lũy kế đến hết năm 2021 cả tỉnh có 65/120 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỉnh cũng đã thực hiện một số đề án về xây dựng NTM như đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2025; đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện đối với huyện Trảng Bom,… Người dân nông thôn cũng từng bước áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Về chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 100 sản phẩm OCOP của 46 chủ thể được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Kế thừa những thành quả đạt được, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai định hướng tiếp tục tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành và xây dựng NTM theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tăng cường chuyển đổi sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh liên kết sản xuất phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ. Áp dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp, từ chọn, tạo, sản xuất giống đến sản xuất và chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản.

Quan tâm đẩy mạnh việc nhân rộng các chứng nhận VietGAP, GlobalGAP,... nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm tỉnh, vùng, quốc gia. Tận dụng tối đa các cơ hội và lợi thế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế để thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường nông sản; làm tốt thông tin, dự báo, định hướng thị trường; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng nền nông nghiệp đa chức năng, vừa sản xuất nông sản hàng hóa, vừa kết hợp phát triển du lịch sinh thái và tạo cảnh quan môi trường tốt đẹp cho người dân ở khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường, sinh thái. Gắn chặt xây dựng NTM với thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông nội đồng, điện sản xuất, thủy lợi nội đồng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung gắn với công nghiệp chế biến.

Mục tiêu đến năm 2025, ngành Nông nghiệp Đồng Nai phấn đấu đạt tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương trên 25%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 50%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao đạt tối thiểu 50%; tỷ lệ HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt tối thiểu 80%. Ngoài ra, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm và tăng lên 108 triệu đồng/người vào năm 2030.

Đồng Nai đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

Đồng Nai đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

Đồng Nai từng có nhiều diện tích đất được quy hoạch để dành phát triển thương mại dịch vụ (TMDV), nhưng không đạt yêu cầu ...

Đồng Nai hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

Đồng Nai hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

UBND tỉnh đã chính thức ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh ...

Đọc thêm

Quan chức EU: Mỹ không dành đủ không gian để giải quyết các vấn đề châu Âu quan tâm

Quan chức EU: Mỹ không dành đủ không gian để giải quyết các vấn đề châu Âu quan tâm

Baoquocte.vn. Các quan chức Mỹ và EU bắt đầu các cuộc đàm phán về thương mại và công nghệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Dự đoán tỷ số World Cup hôm nay: Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ - Thế trận khó lường

Dự đoán tỷ số World Cup hôm nay: Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ - Thế trận khó lường

Baoquocte.vn. Quá hiểu nhau khi đối đầu lần thứ ba trong năm 2022, Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ có thể dàn thế trận chặt chẽ, rình rập chờ thời cơ.
Dự đoán tỷ số World Cup hôm nay: Morocco vs Tây Ban Nha - đội bóng xứ bò tót giành vé đi tiếp

Dự đoán tỷ số World Cup hôm nay: Morocco vs Tây Ban Nha - đội bóng xứ bò tót giành vé đi tiếp

Baoquocte.vn. Morocco gây bất ngờ khi đứng đầu bảng F World Cup 2022, nhưng 'đụng độ' Tây Ban Nha đồng đều và bản lĩnh, cuộc phiêu lưu sẽ phải dừng lại.
Giá xăng dầu hôm nay 6/12: Lo ngại Fed 'mạnh tay', giá dầu giảm hơn 3%

Giá xăng dầu hôm nay 6/12: Lo ngại Fed 'mạnh tay', giá dầu giảm hơn 3%

Baoquocte.vn. Giá xăng dầu hôm nay 6/12, giá dầu đã giảm hơn 3% sau khi có những lo ngại rằng Fed có thể tiếp tục hành trình thắt chặt chính sách ...
Giá heo hơi hôm nay 6/12: Giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh giảm, trang trại lớn 'đỡ lỗ'

Giá heo hơi hôm nay 6/12: Giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh giảm, trang trại lớn 'đỡ lỗ'

Baoquocte.vn. Giá heo hơi hôm nay 6/12 tại thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới về giá trong ngày hôm nay.
Tình hình Ukraine: Sân bay Nga bị không kích, Kiev có thể ngừng cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc

Tình hình Ukraine: Sân bay Nga bị không kích, Kiev có thể ngừng cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc

Baoquocte.vn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số UAV của Ukraine đã tấn công sân bay của Nga, khiến 7 người bị thương và 2 máy bay hư hại nhẹ.
Quan chức EU: Mỹ không dành đủ không gian để giải quyết các vấn đề châu Âu quan tâm

Quan chức EU: Mỹ không dành đủ không gian để giải quyết các vấn đề châu Âu quan tâm

Baoquocte.vn. Các quan chức Mỹ và EU bắt đầu các cuộc đàm phán về thương mại và công nghệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Fitch Ratings: Khủng hoảng khí đốt dịu bớt, GDP Eurozone sẽ bật tăng; Mỹ, Trung Quốc tiếp tục giảm tăng trưởng

Fitch Ratings: Khủng hoảng khí đốt dịu bớt, GDP Eurozone sẽ bật tăng; Mỹ, Trung Quốc tiếp tục giảm tăng trưởng

Baoquocte.vn. Dự báo tăng trưởng của Eurozone năm 2023 được điều chỉnh tăng từ mức 0,1% lên 0,2% do cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu dịu bớt.
Ngày đầu tiên lệnh áp giá trần dầu Nga có hiệu lực, gần 20 tàu mắc kẹt ở lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày đầu tiên lệnh áp giá trần dầu Nga có hiệu lực, gần 20 tàu mắc kẹt ở lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Đã xảy ra một vụ tắc nghẽn tàu chở dầu tại vùng lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một số quốc gia áp đặt giá trần đối với dầu của Nga.
Giá vàng hôm nay 6/12, Giá vàng ‘đứt hơi’ trong cuộc leo dốc khó nhọc, kim loại quý vẫn được mua ồ ạt, vàng SJC tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay 6/12, Giá vàng ‘đứt hơi’ trong cuộc leo dốc khó nhọc, kim loại quý vẫn được mua ồ ạt, vàng SJC tiếp đà giảm

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 6/12, Giá vàng giảm nhẹ. Nhu cầu đối với kim loại quý sẽ tăng. Các ngân hàng trung ương ồ ạt mua vàng. Vàng SJC giảm.
Tiêu dùng Trung Quốc đang 'ngủ đông'?

Tiêu dùng Trung Quốc đang 'ngủ đông'?

Baoquocte.vn. Ba quý đầu năm nay, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng đối với GDP Trung Quốc đã giảm mạnh xuống còn 41%, trong khi tỷ trọng nhập khẩu ròng lại tăng từ 20% lên ...
Tình hình Ukraine: Giá ổ bánh mì tăng gấp đôi, người dân 'chịu trận', IMF có thể cứu vãn tình hình?

Tình hình Ukraine: Giá ổ bánh mì tăng gấp đôi, người dân 'chịu trận', IMF có thể cứu vãn tình hình?

Baoquocte.vn. Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Kiev đã "cậy nhờ" sự của các quốc gia khác...
Bất động sản mới nhất: Qua thời ‘đánh đâu thắng đó’, sẽ kiểm tra 139 dự án ở Nghệ An, nghiên cứu thu thuế nhà đất

Bất động sản mới nhất: Qua thời ‘đánh đâu thắng đó’, sẽ kiểm tra 139 dự án ở Nghệ An, nghiên cứu thu thuế nhà đất

Baoquocte.vn. Không còn dòng tiền 'dễ dãi', sẽ kiểm tra gần 140 dự án đang đầu tư tại Nghệ An… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đất Đông Anh cỏ mọc um tùm vẫn đắt ngang Mỹ Đình, thị trường gần như ‘đóng băng’, khó nắm bắt chu kỳ địa ốc

Bất động sản mới nhất: Đất Đông Anh cỏ mọc um tùm vẫn đắt ngang Mỹ Đình, thị trường gần như ‘đóng băng’, khó nắm bắt chu kỳ địa ốc

Baoquocte.vn. Thị trường đang có sự thanh lọc mạnh mẽ, đất đấu giá ngoại thành Hà Nội cao ngất ngưởng… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư và giới đầu cơ ‘nằm chờ’, 10 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra, dừng triển khai 5 dự án ở Hải Dương

Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư và giới đầu cơ ‘nằm chờ’, 10 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra, dừng triển khai 5 dự án ở Hải Dương

Baoquocte.vn. Chuyên gia nhận về thị trường, danh sách 10 doanh nghiệp có dự án bị thanh tra, dừng triển khai 5 dự án… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Thu hồi quyết định gia hạn dự án 30 triệu USD, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp

Bất động sản mới nhất: Thu hồi quyết định gia hạn dự án 30 triệu USD, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp

Baoquocte.vn. Không cấp phép dự án mới cho nhà đầu tư đang vi phạm, thu hồi Quyết định gia hạn cho dự án Bến Thành-Hồ Tràm… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Tồn kho cao ‘báo động’, Hà Nội kiểm tra việc xử lý vi phạm đất đai, loại hình địa ốc nào đang hút khách?

Bất động sản mới nhất: Tồn kho cao ‘báo động’, Hà Nội kiểm tra việc xử lý vi phạm đất đai, loại hình địa ốc nào đang hút khách?

Baoquocte.vn. Hàng tồn kho cao nhưng giá bán vẫn tăng, nhu cầu tìm mua nhà đất tăng 5%, Hải Dương dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp… là những tin bất động sản (BĐS) mới ...
Bất động sản mới nhất: Khách hàng lo bị ‘ngược đãi’ thay vì ‘ưu đãi’, giá chung cư Hà Nội giảm, điều kiện bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Bất động sản mới nhất: Khách hàng lo bị ‘ngược đãi’ thay vì ‘ưu đãi’, giá chung cư Hà Nội giảm, điều kiện bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Baoquocte.vn. Chuyên gia nói doanh nghiệp không nên đợi được 'bơm' thêm tín dụng; giá chung cư Hà Nội có dấu hiệu giảm… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Tăng chỉ tiêu tín dụng 1,5-2% cho toàn hệ thống ngân hàng

Tăng chỉ tiêu tín dụng 1,5-2% cho toàn hệ thống ngân hàng

Baoquocte.vn. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Euro tiếp đà tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Euro tiếp đà tăng

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...Đồng bạc xanh, giảm và dự đoán còn giảm, Euro tăng.
Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay, tiếp sức doanh nghiệp

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay, tiếp sức doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Mới đây, 3 ngân hàng đã công bố giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngân hàng TMCP Bắc Á thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh

Ngân hàng TMCP Bắc Á thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh

Baoquocte.vn. Ngân hàng TMCP Bắc Á xin thông báo v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Sơn Tây.
Chuyên gia dự báo sốc về Bitcoin

Chuyên gia dự báo sốc về Bitcoin

Baoquocte.vn. Nhà đầu tư kỳ cựu Mark Mobius dự báo, Bitcoin có thể giảm về mức 10.000 USD, tương đương giảm hơn 40% so với mức giá hiện nay.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh ‘mất đà’ rớt thảm, đồng tiền chung châu Âu tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/12: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh ‘mất đà’ rớt thảm, đồng tiền chung châu Âu tăng

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/12, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...Đồng bạc xanh ‘mất đà’ rớt thảm.
Phiên bản di động