‘Hiệp ước về Biển cả’ - phát triển lịch sử của Công ước Luật Biển

Phương Hà
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 4/3, tại New York, Hội nghị Liên chính phủ của Liên hợp quốc đã hoàn thành thương lượng Văn kiện pháp lý quốc tế về đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã chia sẻ về ý nghĩa của văn kiện đối với cộng đồng quốc tế và Việt Nam.
Phiên thứ năm Hội nghị liên chính phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia.
Liên hợp quốc đạt thỏa thuận về sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Tại sao lại gọi văn kiện này là “Hiệp ước về Biển cả”, thưa Thứ trưởng?

Tên chính thức của văn kiện này là Văn kiện pháp lý quốc tế về đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia. Đây là văn kiện thứ ba trong khuôn khổ Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (LHQ) năm 1982, sau Hiệp định thực thi phần XI của Công ước (1994) và Hiệp định về đàn cá di cư (1995).

Vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia nói cách khác chính là phần biển cả rộng lớn ngoài vùng đặc quyền kinh tế và đáy biển ngoài thềm lục địa của các nước. Trên vùng biển quốc tế này, theo Công ước Luật Biển 1982, các nước có quyền tự do đánh cá, song khoáng sản dưới đáy biển thì được coi là di sản chung của nhân loại, việc khai khoáng phải thực hiện theo một cơ chế cấp phép và chia sẻ lợi ích của toàn thể các quốc gia.

Tuy nhiên, Công ước Luật Biển 1982 chưa điều chỉnh về một nguồn lợi mới, đó là nguồn gien biển của các loài sinh vật chỉ sống ở những vùng nước sâu và xa bờ. Hiện nay, hầu như chỉ có các nước phát triển và các công ty tư nhân sở hữu công nghệ biển và công nghệ sinh học hàng đầu, với nguồn tài chính dồi dào mới có khả năng thu thập nguồn gien biển và phát triển ứng dụng đem lại lợi nhuận, trong khi chưa có văn kiện quốc tế nào quy định cho họ nghĩa vụ chia sẻ lợi ích cũng như bảo tồn biển.

Văn kiện pháp lý quốc tế về đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia điều chỉnh việc khai thác, bảo tồn, chia sẻ lợi ích từ nguồn gien biển tại một vùng biển rộng lớn, trong một lĩnh vực đầy tiềm năng. Văn kiện này xứng đáng với tên gọi là “Hiệp ước về Biển cả”.

Việt Nam tham gia xây dựng Văn kiện với mong muốn “trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an toàn… tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương”. 

Khoảnh khắc các quốc gia đạt được thỏa thuận, Chủ tịch hội nghị , bà Rena Lee đã bật khóc khi thông báo "con tàu đã tới bến bờ", phải chăng thành quả lịch sử này đã đi qua một hành trình không dễ dàng để có được, thưa Thứ trưởng?

Tại Hội nghị của LHQ về Phát triển bền vững năm 2012, các nước đã cam kết “xử lý khẩn cấp […] vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vùng ngoài quyền tài phán quốc gia, trong đó bao gồm quyết định về xây dựng một văn kiện quốc tế trong khuôn khổ Công ước Luật Biển của LHQ”. Tới năm 2017, sau hai năm làm việc của Ủy ban trù bị, Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết triệu tập Hội nghị Liên chính phủ để xây dựng văn kiện, phiên họp đầu tiên diễn ra tháng 9/2018, tới nay đã trải qua năm phiên họp.

Trọng tâm của thương lượng suốt nhiều năm qua xoay quanh các khác biệt giữa các luồng quan điểm về khai thác và bảo tồn, giữa khuyến khích nghiên cứu, khai thác và xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ lợi ích công bằng, trong đó, nhiều lúc các nước phát triển và các nước đang phát triển thể hiện lợi ích, quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau.

Các cuộc thương lượng thu hút sự tham gia của hầu hết các nước thành viên LHQ, kể cả các nước không có biển hoặc không phải là thành viên Công ước Luật Biển 1982. Các cuộc họp luôn diễn ra với cường độ cao, diễn biến phức tạp, đặc biệt là Phiên họp thứ năm (kéo dài) vừa rồi đã kết thúc bằng 36 giờ làm việc không nghỉ.

Là một quốc gia biển, “thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - như Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhận định - Việt Nam tích cực tham gia tiến trình thương lượng này ngay từ đầu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thành lập Đoàn liên ngành phối hợp với Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tham dự tích cực tất cả các phiên họp. Trong quá trình thương lượng, ngoài phối hợp lập trường, thúc đẩy lợi ích chung của các nước đang phát triển, chúng ta còn đặc biệt quan tâm và đóng góp ý kiến đối với các nhóm vấn đề như Xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ, Khu bảo tồn biển, Các vấn đề xuyên suốt.

Kết quả Hội nghị, tại Phiên họp thứ năm (kéo dài) vừa qua, các nước đã thống nhất được gói thỏa thuận về các nội dung (i) Chia sẻ lợi ích từ nguồn gien biển, (ii) biện pháp phân vùng bảo tồn biển, (iii) đánh giá tác động môi trường, (iv) xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ, (v) thành lập và vận hành của các cơ quan, thể chế để thực hiện văn kiện, giải quyết tranh chấp, cơ chế tài chính…

Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của văn kiện này đối với cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng?

Thành công của Phiên thương lượng thể hiện quyết tâm chính trị của các quốc gia trong việc đạt được một văn kiện nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học biển tại biển cả. Đây là một dấu mốc lịch sử trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường biển, trong bối cảnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030, đặc biệt là Mục tiêu phát triển bền vững số 14 (SDG 14) về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và tài nguyên biển. Dự thảo văn kiện là bước phát triển quan trọng trong việc thực thi Công ước LHQ về Luật Biển 1982 – khung pháp lý cho mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương.

Đoàn liên ngành Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc làm trưởng đoàn đã tham gia tích cực và đóng góp thực chất vào tiến trình thương lượng tại Hội nghị.
Đoàn liên ngành Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc làm trưởng đoàn đã tham gia tích cực và đóng góp thực chất vào tiến trình thương lượng tại Hội nghị. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Việt Nam tham gia xây dựng văn kiện với mong muốn “trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an toàn… tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương”.

Tất cả các nước cũng đều đến với Hội nghị với mong muốn riêng của mình. Khó có văn kiện đa phương nào đáp ứng được hoàn toàn mong muốn của tất cả các nước hoặc riêng một nước nào, tuy nhiên về cơ bản nội dung Văn kiện đem lại thêm nhiều lợi ích cho các nước đang phát triển.

Thực tế là từ trước đến nay chưa có hiệp định nào điều chỉnh chi tiết việc bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển khơi và chia sẻ lợi ích liên quan. Với nội dung gói thỏa thuận vừa đạt được, văn kiện này mở ra khả năng cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam tận dụng các biện pháp xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ cũng như nguồn lực tài chính của quỹ chia sẻ lợi ích từ nguồn gien biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia để “tiếp cận, tận dụng tối đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến”, “đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ biển có năng lực, trình độ cao”, từ đó “phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học”, như các mục tiêu mà Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra.

Khó có văn kiện đa phương nào đáp ứng được hoàn toàn mong muốn của tất cả các nước hoặc riêng một nước nào, tuy nhiên về cơ bản nội dung Văn kiện đem lại lợi ích cho các nước đang phát triển.

Như vậy, công việc tiếp theo Phiên họp này là gì, thưa Thứ trưởng?

Dự kiến, Hội nghị Liên chính phủ sẽ báo cáo Đại hội đồng về kết quả Phiên họp thứ năm (kéo dài) vừa qua về việc thành lập Nhóm làm việc về hoàn chỉnh kỹ thuật pháp lý nội dung văn kiện, dịch ra các thứ tiếng của LHQ và triệu tập thêm một Phiên làm việc được gọi là Phiên họp thứ năm (tiếp nối) để thông qua dự thảo văn kiện bằng sáu ngôn ngữ chính thức của LHQ. Các công việc chuẩn bị thường mất khoảng ba tháng, do đó khoảng cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu năm nay các nước sẽ có dịp chính thức bày tỏ ý kiến của mình đối với việc thông qua văn kiện.

Tiến trình thương lượng văn kiện pháp lý quốc tế về đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia đã sắp hoàn thành, chuyển sang giai đoạn mở ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập và thực hiện.

Song, nhiều tiến trình thương lượng khác đang mở ra cho các văn kiện pháp lý quốc tế đa phương quan trọng xử lý vấn đề toàn cầu, như Công ước về Rác thải nhựa, Hiệp định về Dịch bệnh… Các văn kiện đó thuộc lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhưng đều có những điểm chung là: sẽ thiết lập “luật chơi” toàn cầu; đụng chạm tới lợi ích sát sườn của các quốc gia; mang tính chất pháp lý, chính trị quốc tế sâu sắc; và đòi hỏi sự tham gia tích cực, chủ động của ta.

Với kinh nghiệm từ tiến trình thương lượng văn kiện pháp lý quốc tế về đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, chúng tôi cho rằng vai trò tích cực của các bộ, ngành chủ trì, cũng như sự phối hợp của Bộ Ngoại giao về luật pháp quốc tế, chính trị - ngoại giao quốc tế là then chốt để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của đất nước trong tiến trình thương lượng các văn kiện pháp lý quốc tế thời gian tới; thực hiện chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư.

Toàn vẹn vai trò nền tảng và giá trị phổ quát trong quản trị biển và đại dương

Toàn vẹn vai trò nền tảng và giá trị phổ quát trong quản trị biển và đại dương

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Báo Thế giới và Việt Nam xin trân trọng ...

Việt Nam đại diện hơn 40 nước khẳng định Công ước Luật Biển 1982 có ý nghĩa lịch sử với nhân loại

Việt Nam đại diện hơn 40 nước khẳng định Công ước Luật Biển 1982 có ý nghĩa lịch sử với nhân loại

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh UNCLOS có những ý nghĩa lịch sử đối với cả nhân loại, đánh dấu một cột mốc quan ...

Công ước UNCLOS 1982: Đóng góp của Việt Nam về phân định biển

Công ước UNCLOS 1982: Đóng góp của Việt Nam về phân định biển

Trung thành với Công ước UNCLOS 1982, Việt Nam là nước thành công trong khu vực Đông Nam Á, giải quyết các tranh chấp biển ...

Công tác biên giới lãnh thổ: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ ‘phên dậu’ của Tổ quốc

Công tác biên giới lãnh thổ: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ ‘phên dậu’ của Tổ quốc

Nhân dịp đầu Xuân 2023, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Minh Vũ trả lời ...

Liên hợp quốc đạt được thoả thuận lịch sử về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển

Liên hợp quốc đạt được thoả thuận lịch sử về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển

Đoàn liên ngành Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc làm trưởng đoàn đã tham ...

Xem nhiều

Đọc thêm

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Vietnam Airlines

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Vietnam Airlines

Baoquocte.vn. Ngày 28/3, đoàn Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã có buổi làm việc với Tổng công ty hàng không Việt Nam.
Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Nam ngày 29/3/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Nam ngày 29/3/2023

Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Nam theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 29/3/2023.
Đừng nói khi yêu tập 26: Tình địch của Quy chính thức xuất hiện

Đừng nói khi yêu tập 26: Tình địch của Quy chính thức xuất hiện

Baoquocte.vn. Đừng nói khi yêu tập 26, xuất hiện tình địch của Quy, Tú tỏ ra khó chịu khi xung quanh Linh có nhiều 'vệ tinh' vây quanh...
Việt Nam – Mexico quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Việt Nam – Mexico quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Carmen Moreno Toscano thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/3 và đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị hai nước.
TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo về trò lừa đảo mới ở trường học

TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo về trò lừa đảo mới ở trường học

Baoquocte.vn. Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn, khuyến cáo tới các đơn vị trực thuộc về trò lừa đảo mới với học sinh.
Giải Marathon quốc gia 2023 xác lập kỷ lục Việt Nam

Giải Marathon quốc gia 2023 xác lập kỷ lục Việt Nam

Baoquocte.vn. Giải Marathon quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong vừa xác lập kỷ lục là giải chạy có số lượng VĐV tham gia chào cờ và hát quốc ...
Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Vietnam Airlines

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Vietnam Airlines

Baoquocte.vn. Ngày 28/3, đoàn Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã có buổi làm việc với Tổng công ty hàng không Việt Nam.
Việt Nam – Mexico quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Việt Nam – Mexico quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Carmen Moreno Toscano thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/3 và đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị hai nước.
Phát huy vai trò của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam

Phát huy vai trò của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Hội thảo quốc tế về 'Phát huy vai trò giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam' được tổ chức ngày 24/3.
Tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.
Việt Nam cam kết bảo tồn, gìn giữ các di sản thế giới cho thế hệ mai sau

Việt Nam cam kết bảo tồn, gìn giữ các di sản thế giới cho thế hệ mai sau

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc gặp làm việc với Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO Assomo.
Đưa ASEAN và Việt Nam đến với bạn bè Hy Lạp

Đưa ASEAN và Việt Nam đến với bạn bè Hy Lạp

Baoquocte.vn. Sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam trong năm Chủ tịch ACAT, Hội chợ ASEAN+ đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè, du khách tại Hy Lạp.
Việt Nam hoan nghênh Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân

Việt Nam hoan nghênh Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, cũng như trao đổi nhân dân giữa hai nước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 20/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới thăm tỉnh Hatay, một trong các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất ngày 6/2.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ cùng cơ quan chức năng sở ...
Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Biểu dương thành tích của các chiến sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định lực lượng cứu nạn, cứu hộ cần cố gắng, quyết tâm hơn nữa để giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam đã chuyển thư thăm hỏi và thông báo cho chính quyền sở tại về quyết định viện trợ 100.000 USD cho mỗi nước của Chính phủ Việt Nam.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân

Baoquocte.vn. Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã hỗ trợ trực tiếp đưa 1 thi thể nạn nhân ra ngoài tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Baoquocte.vn. Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Baoquocte.vn. Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Baoquocte.vn. Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Baoquocte.vn. Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Phiên bản di động