Hoàn thiện chính sách về quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

05/04/2019 17:35

Chiều 5/4, tại cuộc Họp báo thường kỳ Quý I/2019, Bộ Tài Chính cho biết đang tích cực rà soát các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai cổ phần hóa theo quy định tại các Nghị định để sớm trình Thủ tướng Chính phủ, phương án xử lý.    

TIN LIÊN QUAN
chinh phu se quan ly chat nguon thu tu co phan hoa thoai von nha nuoc Lực đẩy nào cho cổ phần hóa?
chinh phu se quan ly chat nguon thu tu co phan hoa thoai von nha nuoc Năm 2019 cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cũng phải bứt phá

Thời gian vừa qua, các bộ phận hữu quan đồng thời chủ động phối hợp, đôn đốc bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN, nhằm bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tích cực triển khai các thủ tục chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

chinh phu se quan ly chat nguon thu tu co phan hoa thoai von nha nuoc
Họp báo thường kỳ Quý I/2019, Bộ Tài Chính cho biết đang tích cực rà soát các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai cổ phần hóa theo quy định. (Ảnh:TC)

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Tài Chính cho biết, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN là một trong những công tác trọng tâm của Bộ trong Quý II/2019. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành rà soát tổng kết và đề xuất việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Rà soát Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH 1 thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp.

Thời gian tới, Bộ Tài Chính sẽ phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành địa phương rà soát, đánh giá hai năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020", đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết định; Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN có vốn nhà nước quý IV/2018 và cả năm 2018; Tổng hợp báo cáo giám sát hoạt động tài chính 6 tháng năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 8.640 tỷ đồng, thu về 19.618 tỷ đồng, trong đó: thoái vốn nhà nước tại 54 doanh nghiệp (theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ), với giá trị 1.707 tỷ đồng, thu về 3.327 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 6.598 tỷ đồng, thu về 15.887 tỷ đồng...

Như vậy, lũy kế giai đoạn 2016 – 2018, cả nước đã thoái được 22.064 tỷ đồng, thu về 165.956 tỷ đồng; trong đó các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 14.488 tỷ đồng, thu về 48.456 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai thoái vốn nhà nước còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số bộ, ngành, địa phương có nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn vẫn đang triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt thấp hoặc chưa có kết quả, tuy nhiên vẫn chưa báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện.

Trong năm 2019, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN phải hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, thủ trưởng, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện đúng tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

chinh phu se quan ly chat nguon thu tu co phan hoa thoai von nha nuoc

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quản lý làm sao để doanh nghiệp Nhà nước phát triển xứng tầm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi phát biểu kết luận Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh ...

chinh phu se quan ly chat nguon thu tu co phan hoa thoai von nha nuoc

 

Điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của TP Hồ Chí Minh

Sáng 17/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì ...

chinh phu se quan ly chat nguon thu tu co phan hoa thoai von nha nuoc

 

6 tháng đầu năm phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 DNNN

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 ...

Chu Văn