Họp báo quốc tế về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

Chiều 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì Họp báo quốc tế về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 sẽ là nơi khởi nguồn cho những ý tưởng mới nhằm định hướng tương lai cho ASEAN trong một bối cảnh chung nhiều thách thức. Sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 (Jakarta, Indonesia, tháng 9/2023). Đây là ý tưởng của Việt Nam với mong muốn đóng góp cùng các nước thành viên, các bạn bè, đối tác của ASEAN và các tầng lớp người dân ASEAN thúc đẩy định hình con đường phát triển tương lai cho ASEAN.

Video nằm trong bài : Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Kỳ vọng về một bản sắc riêng mang tên Việt Nam!

Phiên bản di động