Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 2/12/2022.
Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Lịch cúp điện Tp. Bến Tre

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 07:00 - 17:00

-Ấp Bình Thạnh xã Bình Phú

Điện lực thành phố Bến Tre

Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 07:45:00 - 08:15:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 08:45:00 - 09:15:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 09:45:00 - 10:15:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 10:30:00 - 11:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 11:15:00 - 11:45:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 12:30:00 - 13:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 13:15:00 - 13:45:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 14:00 - 14:30:00

- Ấp Hòa Chánh thuộc xã Sơn Hòa, Thạnh Hưng, Thanh Bình và Định Thọ thuộc xã Tường Đa, Phước Thạnh 1 thuộc xã Thành Triệu, Phú Khương và Phú Xuân xã Phú Túc

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Mỏ Cày Nam

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 08:00 - 17:00

-Ấp An Vĩnh 1 và An Vĩnh 2 thuộc xã Đa Phước Hội

- Ấp An Nhơn 1 và An Nhơn 2 thuộc xã Đa Phước Hội

Điện lực Mỏ Cày Nam

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 08:00 - 17:00

-Ấp An Vĩnh 1 và An Vĩnh 2 thuộc xã Đa Phước Hội

- Ấp An Nhơn 1 và An Nhơn 2 thuộc xã Đa Phước Hội

Điện lực Mỏ Cày Nam

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Chợ Lác

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 08:00 - 17:00

- Khu phố 4 Thị trấn Chợ Lách

Điện lực Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 08:00 - 17:00

- ấp Sơn Phụng xã Sơn Định

Điện lực Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Bình Đại

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 13:00 - 15:00

- Khách hàng NTCN Lê Văn Trung thuộc xã Phú Long

Điện lực Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 09:00 - 09:50:00

- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn thuộc xã Đại Hòa Lộc

Điện lực Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 09:00 - 09:50:00

- Khách hàng NTCN Ngô Văn Hòa thuộc xã Bình Thới

Điện lực Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 15:20:00 - 16:20:00

- Khách hàng NTCN Võ Thị Chiến thuộc xã Phú Long

Điện lực Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 08:00 - 17:00

- Ấp 2 xã Định Trung

Điện lực Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Ba Tri

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Khách hàng nuôi cá Khổng Văn Thắm thuộc xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Chót thuộc xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Phạm Thị Tuyết thuộc xã An Đức huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Phạm Văn Bình thuộc xã An Đức huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Ấp 2 xã Tân Hưng huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Ấp 2 xã Tân Hưng huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Ấp An Phú thuộc xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Ấp Giồng Sao thuộc xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Thạnh Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Ấp An Hội A và An Hội B thuộc xã An Thuận

Điện lực Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi

Điện lực Thạnh Phú

Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Lịch cúp điện Huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

- Ấp Tân Thuận Ngoài thuộc xã Tân Phú Tây

Điện lực Mỏ Cày Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

- Ấp Tân Hòa Ngoài thuộc xã Tân Phú Tây

Điện lực Mỏ Cày Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

- Ấp Tân Thuận thuộc xã Tân Phú Tây

Điện lực Mỏ Cày Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

- Ấp Tân Thạnh thuộc xã Tân Phú Tây

Điện lực Mỏ Cày Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Giồng Trôm

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

-Ấp 14 xã Tân Hào

Điện lực Giồng Trôm

Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

-Ấp 5 xã Long Mỹ

Điện lực Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa, BD điện Trung, hạ áp

02/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

-Ấp Bình An xã Bình Thành

Điện lực Giồng Trôm

Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre ngày 2/12/2022. Lịch cúp điện trên có thể được điều chỉnh nếu có bất cập. Mọi thông tin về lịch cúp điện, quý độc giả vui lòng cập nhật tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Nam Định ngày 1/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Nam Định ngày 1/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Nam Định theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Nam Định ngày 1/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 30/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 30/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Phú Yên theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 30/11/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế theo từng khu vực ở thành phố, huyện, thị xã được cập nhật mới nhất từ ...

Lịch cúp điện hôm nay tại Bắc Giang ngày 27/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Bắc Giang ngày 27/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Bắc Giang theo từng khu vực thành phố, huyện, thị xã được cập nhật mới nhất từ Điện lực ...

Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 26/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 26/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Đà Nẵng theo từng khu vực thành phố, huyện, thị xã được cập nhật mới nhất từ Điện lực ...

Đọc thêm

Hội Lim Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023: Nét văn hóa đặc sắc miền Kinh Bắc không thể bỏ qua

Hội Lim Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023: Nét văn hóa đặc sắc miền Kinh Bắc không thể bỏ qua

Baoquocte.vn. Là lễ hội lớn đầu Xuân vùng Kinh Bắc, Hội Lim Bắc Ninh năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2-3/2 (tức ngày ngày 12 và 13 tháng Giêng ...
Giá vàng hôm nay 28/1: Giá vàng giữ nhịp, sẽ vượt mức cao nhất mọi thời đại? SJC tăng vọt chào đón ngày Vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 28/1: Giá vàng giữ nhịp, sẽ vượt mức cao nhất mọi thời đại? SJC tăng vọt chào đón ngày Vía Thần Tài

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 28/1 đã tăng khoảng 300 USD kể từ tháng 11/2022 và giữ ở mức cao trên 1.920 USD/ounce.
Tin thế giới 27/1: Nga nói Mỹ có ‘chìa khóa’ cho xung đột tại Ukraine, Tổng thống Áo tái cử

Tin thế giới 27/1: Nga nói Mỹ có ‘chìa khóa’ cho xung đột tại Ukraine, Tổng thống Áo tái cử

Baoquocte.vn. Ukraine kêu gọi thế giới chống lại ‘sự bàng quan và thù hận’, Đại sứ quán Azerbaijan tại Iran bị tấn công… là một số tin thế giới đáng chú ...
Khẩn trương, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Khẩn trương, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...
Điện mừng Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins

Điện mừng Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins

Baoquocte.vn. Nhân dịp ông Chris Hipkins được bầu làm Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.
Xuất khẩu ngày 23-27/1: Dệt may, da giày hướng đến mục tiêu xuất khẩu 106 - 108 tỷ USD; doanh nghiệp thủy sản 'hái ra tiền'

Xuất khẩu ngày 23-27/1: Dệt may, da giày hướng đến mục tiêu xuất khẩu 106 - 108 tỷ USD; doanh nghiệp thủy sản 'hái ra tiền'

Baoquocte.vn. Báo TG&VN điểm lại những tin nổi bật về hoạt động xuất nhập khẩu trong bản tin xuất khẩu ngày 23-27/1.
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Baoquocte.vn. Nghị viện châu Âu đang rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP thuộc đảng Xã hội và Dân chủ Hy Lạp Eva Kaili.
Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Baoquocte.vn. Quyết định của EU áp giá trần với dầu Nga bán ra thị trường quốc tế đang khiến thị trường dầu mỏ thế giới diễn biến khó lường.
Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Baoquocte.vn. Coi nhau là đồng minh nhưng xem ra thời gian gần đây, lời qua tiếng lại giữa châu Âu và Mỹ không mang tính bạn bè cho lắm.
Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Baoquocte.vn. Bất chấp nỗ lực của người dân trong việc phân loại nhựa đã qua sử dụng, đặc biệt là ở châu Âu, chỉ có 9% chất thải nhựa thực sự được tái chế.
Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ Richard Haass cho rằng năm 2023 nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới vẫn chưa thể tìm ra 'lối thoát'.
Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang?
ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

Baoquocte.vn. Ngày 1/1, Indonesia đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, bắt đầu 'sứ mệnh' lèo lái con thuyền ASEAN.
Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đầu năm mới tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Bình Nhưỡng có ý định mở rộng 'theo cấp số nhân' kho vũ khí hạt nhân.
Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Baoquocte.vn. Các kênh đàm phán không chính thức là hy vọng tốt nhất lúc này đối với xung đột Nga-Ukraine.
Phiên bản di động