Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Cùng nhìn lại hành trình tự hào

Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN đúng vào dịp kỷ niêm 25 năm gia nhập, Việt Nam tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm trong mái nhà chung ASEAN. Cho đến nay, có thể khẳng định Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 với những nỗ lực từ chính sách đến thực tiễn đầy linh hoạt và sáng tạo.

Phiên bản di động