Ninh Bình phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng

Đức Phương
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy tinh thần đoàn kết, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và vượt 13/15 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ vừa qua. Đậm nét nhất là những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế, dịch vụ - du lịch, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ của hộ nông dân Nguyễn Văn Thanh, xóm 7, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vốn sản xuất đã phát huy hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. (Ảnh: Vũ Sinh)
Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ của hộ nông dân Nguyễn Văn Thanh, xóm 7, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vốn sản xuất đã phát huy hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. (Ảnh: Vũ Sinh)

Nối tiếp những thành công của nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nếu như trước đây, Ninh Bình được xem như một tỉnh có xuất phát điểm thấp, tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn cao thì trong những nhiệm kỳ gần đây, những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng bộ tỉnh đã đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững. Minh chứng rõ nhất thể hiện ở việc kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội, cao hơn bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đạt 64,8 triệu đồng/người/năm, gấp 1,57 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước, riêng năm 2019 đạt 16.519 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân 22,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (16,0%/năm); nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thức sản xuất tiên tiến, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng/ha; hình thành các vùng, cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Đáng chú ý nhất, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đến hết năm 2020, Ninh Bình có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có ba huyện: Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Du lịch tiếp tục phát triển năng động, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tính riêng năm 2019, tỉnh Ninh Bình đón 7,65 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo 3%; bình quân giải quyết việc làm cho trên 20.500 người/năm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 95,1%; nhiều năm gần đây, Ninh Bình xếp thứ 3 cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia, cũng là tỉnh xếp thứ 3 cả nước về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Trong nhiệm kỳ, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương; triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cùng với thực hiện quy định về nêu gương và chủ đề công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, nhất là ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng đông đồng bào có đạo; bình quân kết nạp trên 2.000 đảng viên/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đánh giá, thành quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 rất đáng trân trọng và tự hào, tạo bước đi vững chắc trên chặng đường đổi mới. Thành quả đó là kết tinh của quá trình liên tục, kế thừa, không ngừng sáng tạo, nỗ lực bứt phá vươn lên; là biểu hiện sinh động của sức mạnh đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, cất cánh của tỉnh Ninh Bình trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đang tới, thời cơ, vận hội cùng những thách thức đang mở ra với đất nước và quê hương. Tình hình chính trị, xã hội ổn định; những thành quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong những năm qua đã tạo ra thế và lực mới.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh Ninh Bình còn nhỏ, năng suất lao động và sức cạnh tranh hàng hóa còn thấp; huy động vốn cho đầu tư phát triển khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc giải quyết mối quan hệ giữa quản lý bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, văn hóa với phát triển kinh tế, giữa yêu cầu phát triển nhanh và bền vững với chất lượng nguồn nhân lực đang đặt ra những vấn đề mới; thiên tai, bão lụt, dịch bệnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, đặc biệt dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài trong những năm đầu của nhiệm kỳ.

Những khó khăn, hạn chế đó đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Ninh Bình nỗ lực, quyết tâm hơn nữa; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người Cố đô Hoa Lư; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra các mục tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; dịch vụ 42,5%. Đồng thời, cơ cấu kinh tế GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên; số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 1.600 đảng viên trở lên...

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới bao gồm: Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch.

Tỉnh cũng đề ra giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng hệ thống đô thị theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; phát huy vai trò kinh tế ven biển dựa trên tiềm năng lợi thế, với trọng tâm là dịch vụ, du lịch sinh thái ven biển; phát triển khu công nghiệp ven biển theo quy hoạch, tạo điểm nhấn về vùng kinh tế năng động gắn với quản lý đô thị và trung tâm du lịch sinh thái ven biển Kim Sơn.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, có số thu ngân sách lớn; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; sản xuất nông nghiệp hữu cơ với các sản phẩm chủ lực theo vùng sinh thái, đặc trưng phục vụ du lịch.

Tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu; tập trung đầu tư và thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn phát huy giá trị di sản.

Ninh Bình tập trung phát triển giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường công tác nội chính, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân...

Một nhiệm kỳ mới đang tới sẽ mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn, thử thách. Nhưng với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tinh thần lạc quan với những nguồn lực, thế mạnh, tiềm năng của mình, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Nữ giáo viên ở Ninh Bình tiếp xúc điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 nhiễm Covid-19. Do đó, 68 học sinh ...

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, trong đó có Hà ...

Đức Phương

Đọc thêm

Xuất khẩu ngày 12-14/8: Ngành thủy sản có nguy cơ mất 500 triệu USD/năm vì thẻ vàng IUU; xuất khẩu cá tra sang Mexico khởi sắc

Xuất khẩu ngày 12-14/8: Ngành thủy sản có nguy cơ mất 500 triệu USD/năm vì thẻ vàng IUU; xuất khẩu cá tra sang Mexico khởi sắc

Baoquocte.vn. Báo TG&VN điểm lại những tin nổi bật về hoạt động xuất nhập khẩu trong bản tin xuất khẩu ngày 12-14/8.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 2022 tại Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 2022 tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ...
Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sefin, Ai Cập

Điện thăm hỏi về vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Abu Sefin, Ai Cập

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi khi được tin vụ hoả hoạn ngày 14/8, tại nhà thờ Abu Sefin ở thành phố Giza, Ai Cập.
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi, bất chấp Covid-19 và nắng nóng kỷ lục

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi, bất chấp Covid-19 và nắng nóng kỷ lục

Baoquocte.vn. Phát ngôn viên Fu Linghui của NBS cho hay, đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc trong tháng 7 đạt được không dễ dàng.
Tin thế giới 15/8: Kinh tế Ukraine lao đao; Trung Quốc lại tập trận; lý do Hàn Quốc nổi giận với Nhật Bản

Tin thế giới 15/8: Kinh tế Ukraine lao đao; Trung Quốc lại tập trận; lý do Hàn Quốc nổi giận với Nhật Bản

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc tiếp tục tập trận, Nga chê bai Mỹ, kinh tế Ukraine sắp lao đao... là những sự kiện thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan sẽ thăm chính thức Việt Nam

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan sẽ thăm chính thức Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/8.
Bé gái 2 tuổi cắn chết con rắn 50 cm sau khi bị cắn vào môi

Bé gái 2 tuổi cắn chết con rắn 50 cm sau khi bị cắn vào môi

Baoquocte.vn. Bé gái hai tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ tức giận cắn chết con rắn sau khi bị cắn vào môi lúc đang chơi đùa với nó.
Đức sẽ công nhận tạm thời hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Đức sẽ công nhận tạm thời hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Đức thông báo về việc công nhận tạm thời hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại ...
XSMB 16/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/8/2022. dự đoán XSMB thứ 3

XSMB 16/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/8/2022. dự đoán XSMB thứ 3

Baoquocte.vn. XSMB 16/8. trực tiếp xổ số miền Bắc 16/8/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 3. xổ số hôm nay 16/8/2021. SXMB 16/8/2022
XSMT 16/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/8/2022. SXMT 16/8/2022

XSMT 16/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/8/2022. SXMT 16/8/2022

Baoquocte.vn. XSMT 16/8. trực tiếp xổ số miền Trung 16/8/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 3. xổ số hôm nay 16/8/2022. SXMT 16/8/2022
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi, bất chấp Covid-19 và nắng nóng kỷ lục

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi, bất chấp Covid-19 và nắng nóng kỷ lục

Baoquocte.vn. Phát ngôn viên Fu Linghui của NBS cho hay, đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc trong tháng 7 đạt được không dễ dàng.
Thủ tướng Modi muốn đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047

Thủ tướng Modi muốn đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047

Baoquocte.vn. Thủ tướng Modi đã đề ra mục tiêu đầy tham vọng là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
Ngân hàng Lithuania sắp đình chỉ giao dịch với khách Nga, hàng hóa quá cảnh ở Kaliningrad 'gặp nạn'

Ngân hàng Lithuania sắp đình chỉ giao dịch với khách Nga, hàng hóa quá cảnh ở Kaliningrad 'gặp nạn'

Baoquocte.vn. Ngày 15/8, ngân hàng thương mại Siauliu của Lithuania đã ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng Ruble.
Vắng bóng khí đốt Nga, Đức vẫn vượt kế hoạch lấp đầy kho dự trữ

Vắng bóng khí đốt Nga, Đức vẫn vượt kế hoạch lấp đầy kho dự trữ

Baoquocte.vn. Các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã đầy trên 75% vào ngày 12/8, sớm vài tuần so với mục tiêu đề ra.
Nga-phương Tây: ‘Cuộc chiến’ không súng đạn, trừng phạt phản tác dụng, điều trớ trêu vẫn xảy ra

Nga-phương Tây: ‘Cuộc chiến’ không súng đạn, trừng phạt phản tác dụng, điều trớ trêu vẫn xảy ra

Baoquocte.vn. Các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn mà phương Tây áp đặt lên Nga đã phản tác dụng? Liệu EU thiệt nhiều nhất và Nga được hưởng lợi nhiều nhất?
Saudi Arabia: ‘Vàng đen’ nơi cát trắng và nỗ lực tăng trưởng xanh

Saudi Arabia: ‘Vàng đen’ nơi cát trắng và nỗ lực tăng trưởng xanh

Baoquocte.vn. Mặc dù đạt doanh thu khổng lồ từ trữ lượng dầu khí lớn thứ hai thế giới, song Saudi Arabia vẫn chuyển mình mạnh mẽ để tăng trưởng xanh, bền vững hơn.
Bất động sản mới nhất: Hà Nội ‘mất hút’ căn hộ giá rẻ, giá chung cư leo thang kỷ lục, thu hồi 240ha đất dự án sân golf tại Vân Đồn

Bất động sản mới nhất: Hà Nội ‘mất hút’ căn hộ giá rẻ, giá chung cư leo thang kỷ lục, thu hồi 240ha đất dự án sân golf tại Vân Đồn

Baoquocte.vn. Thị trường căn hộ cho thuê nhộn nhịp, giá chung cư ngày càng tăng, thu hồi 240ha đất dự án HDMon Vân Đồn… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Baoquocte.vn. Dự báo xu hướng giá nhà đất 6 tháng cuối năm, khan hiếm chung cư, Hà Nội cấm tách thửa liên quan Vành đai 4… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Hà Lan: Các nhà đầu tư lớn ồ ạt mua nhà nghỉ dưỡng

Baoquocte.vn. Thống kê mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang ồ ạt mua bất động sản để làm nhà nghỉ dưỡng tại Hà Lan.
Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Bất động sản mới nhất: ‘Ông lớn’ địa ốc đề xuất cho doanh nghiệp mua nhà ở xã hội, thị trường lệch pha cung cầu, thủ tục sang tên sổ đỏ đang thế chấp

Baoquocte.vn. Các 'ông lớn' địa ốc như Vinhomes, Sun Group, Bitexco nêu đề xuất về nhà ở xã hội, giá chung cư TPHCM tăng cao… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Baoquocte.vn. Sau gần 2 tháng ra mắt, gói giao dịch SME tích hợp trên ngân hàng số VCB DigiBiz được gần 28.400 doanh nghiệp tin dùng.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Phiên bản di động