Ninh Bình phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng

Đức Phương
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy tinh thần đoàn kết, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và vượt 13/15 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ vừa qua. Đậm nét nhất là những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế, dịch vụ - du lịch, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ của hộ nông dân Nguyễn Văn Thanh, xóm 7, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vốn sản xuất đã phát huy hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. (Ảnh: Vũ Sinh)
Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ của hộ nông dân Nguyễn Văn Thanh, xóm 7, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vốn sản xuất đã phát huy hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. (Ảnh: Vũ Sinh)

Nối tiếp những thành công của nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nếu như trước đây, Ninh Bình được xem như một tỉnh có xuất phát điểm thấp, tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn cao thì trong những nhiệm kỳ gần đây, những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng bộ tỉnh đã đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững. Minh chứng rõ nhất thể hiện ở việc kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội, cao hơn bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đạt 64,8 triệu đồng/người/năm, gấp 1,57 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước, riêng năm 2019 đạt 16.519 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân 22,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (16,0%/năm); nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thức sản xuất tiên tiến, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 135 triệu đồng/ha; hình thành các vùng, cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Đáng chú ý nhất, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đến hết năm 2020, Ninh Bình có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có ba huyện: Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Du lịch tiếp tục phát triển năng động, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tính riêng năm 2019, tỉnh Ninh Bình đón 7,65 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo 3%; bình quân giải quyết việc làm cho trên 20.500 người/năm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 95,1%; nhiều năm gần đây, Ninh Bình xếp thứ 3 cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia, cũng là tỉnh xếp thứ 3 cả nước về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Trong nhiệm kỳ, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương; triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cùng với thực hiện quy định về nêu gương và chủ đề công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, nhất là ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng đông đồng bào có đạo; bình quân kết nạp trên 2.000 đảng viên/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đánh giá, thành quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 rất đáng trân trọng và tự hào, tạo bước đi vững chắc trên chặng đường đổi mới. Thành quả đó là kết tinh của quá trình liên tục, kế thừa, không ngừng sáng tạo, nỗ lực bứt phá vươn lên; là biểu hiện sinh động của sức mạnh đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, cất cánh của tỉnh Ninh Bình trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đang tới, thời cơ, vận hội cùng những thách thức đang mở ra với đất nước và quê hương. Tình hình chính trị, xã hội ổn định; những thành quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong những năm qua đã tạo ra thế và lực mới.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh Ninh Bình còn nhỏ, năng suất lao động và sức cạnh tranh hàng hóa còn thấp; huy động vốn cho đầu tư phát triển khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc giải quyết mối quan hệ giữa quản lý bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, văn hóa với phát triển kinh tế, giữa yêu cầu phát triển nhanh và bền vững với chất lượng nguồn nhân lực đang đặt ra những vấn đề mới; thiên tai, bão lụt, dịch bệnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, đặc biệt dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài trong những năm đầu của nhiệm kỳ.

Những khó khăn, hạn chế đó đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Ninh Bình nỗ lực, quyết tâm hơn nữa; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người Cố đô Hoa Lư; ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra các mục tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; dịch vụ 42,5%. Đồng thời, cơ cấu kinh tế GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên; số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 1.600 đảng viên trở lên...

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới bao gồm: Xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; nhất là hạ tầng du lịch.

Tỉnh cũng đề ra giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng hệ thống đô thị theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; phát huy vai trò kinh tế ven biển dựa trên tiềm năng lợi thế, với trọng tâm là dịch vụ, du lịch sinh thái ven biển; phát triển khu công nghiệp ven biển theo quy hoạch, tạo điểm nhấn về vùng kinh tế năng động gắn với quản lý đô thị và trung tâm du lịch sinh thái ven biển Kim Sơn.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, có số thu ngân sách lớn; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; sản xuất nông nghiệp hữu cơ với các sản phẩm chủ lực theo vùng sinh thái, đặc trưng phục vụ du lịch.

Tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu; tập trung đầu tư và thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn phát huy giá trị di sản.

Ninh Bình tập trung phát triển giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường công tác nội chính, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân...

Một nhiệm kỳ mới đang tới sẽ mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, bên cạnh đó cũng còn không ít những khó khăn, thử thách. Nhưng với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tinh thần lạc quan với những nguồn lực, thế mạnh, tiềm năng của mình, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Ninh Bình: Nhiều học sinh phải cách ly vì cô giáo tiếp xúc người nhiễm Covid-19

Nữ giáo viên ở Ninh Bình tiếp xúc điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 nhiễm Covid-19. Do đó, 68 học sinh ...

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Ninh Bình siết chặt quản lý người về từ các vùng có dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, trong đó có Hà ...

Đức Phương

Đọc thêm

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng cần chấm dứt các hoạt động định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây, dừng việc phá huỷ tài sản, nhà cửa của ...
Nga chuẩn bị tập trận quy mô lớn với hệ thống tên lửa tối tân

Nga chuẩn bị tập trận quy mô lớn với hệ thống tên lửa tối tân

Baoquocte.vn. Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị tập trận quy mô lớn cho hạm đội Leningrad nhằm bảo vệ thành phố St. Petersburg trước các cuộc tấn công từ biển Baltic.
Hơn 200 người di cư từ Afghanistan bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hơn 200 người di cư từ Afghanistan bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Người di cư từ Afghanistan tìm cách đến Thổ Nhĩ Kỳ qua biên giới với Iran ở phía Đông, trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Afghanistan.
Nga nhắc Mỹ về đối phó tội phạm mạng, kiên quyết không dẫn độ

Nga nhắc Mỹ về đối phó tội phạm mạng, kiên quyết không dẫn độ

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, Moscow không dẫn độ công dân nước mình và cũng không có thỏa thuận dẫn độ công dân nước khác với Mỹ.
Tình hình Afghanistan: Mỹ rời đi, Nga có trở lại?

Tình hình Afghanistan: Mỹ rời đi, Nga có trở lại?

Baoquocte.vn. Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Nga đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng tại đây, củng cố vai trò tại Trung Á, vì an ninh quốc gia và ...
Khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer mạnh như thế nào?

Khả năng bảo vệ của vaccine Pfizer mạnh như thế nào?

Baoquocte.vn. Hiệu quả của vaccine Pfizer sẽ giảm nhẹ theo thời gian nhưng vẫn có khả năng bảo vệ mạnh mẽ trong ít nhất 6 tháng sau liều thứ hai.
Hội người Việt tại Hàn Quốc phát động cuộc thi online 'Việt Nam trong tôi'

Hội người Việt tại Hàn Quốc phát động cuộc thi online 'Việt Nam trong tôi'

Baoquocte.vn. Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức cuộc thi online có tên 'Việt Nam trong tôi' nhằm cổ vũ tinh thần cùng nhau đoàn kết vượt qua đại ...
Covid-19: Campuchia bước vào chiến dịch 'tổng tấn công' trên toàn quốc, quyết hạ gục virus trong 2 tuần

Covid-19: Campuchia bước vào chiến dịch 'tổng tấn công' trên toàn quốc, quyết hạ gục virus trong 2 tuần

Baoquocte.vn. Chính phủ Campuchia công bố chiến dịch trên toàn quốc nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.
Lo ngại an ninh quốc gia, nghị sĩ Mỹ chặn Huawei, ZTE tiếp cận gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD

Lo ngại an ninh quốc gia, nghị sĩ Mỹ chặn Huawei, ZTE tiếp cận gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD

Baoquocte.vn. Hai Thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất một biện pháp nhằm cấm các quỹ trong gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD sử dụng mua các thiết bị của ...
Covid-19 ở Hà Nội: Sáng 29/7, thêm 13 ca, có 4 F0 tại khu cách ly

Covid-19 ở Hà Nội: Sáng 29/7, thêm 13 ca, có 4 F0 tại khu cách ly

Baoquocte.vn. Sáng nay (29/7), Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 9 ca tại cộng đồng và 4 ca tại khu cách ly ...
Lo ngại an ninh quốc gia, nghị sĩ Mỹ chặn Huawei, ZTE tiếp cận gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD

Lo ngại an ninh quốc gia, nghị sĩ Mỹ chặn Huawei, ZTE tiếp cận gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD

Baoquocte.vn. Hai Thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất một biện pháp nhằm cấm các quỹ trong gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD sử dụng mua các thiết bị của Huawei, ZTE.
Tăng trưởng dân số yếu 'đe dọa' nỗ lực phục hồi của kinh tế Mỹ

Tăng trưởng dân số yếu 'đe dọa' nỗ lực phục hồi của kinh tế Mỹ

Baoquocte.vn. Tốc độ tăng trưởng dân số yếu của Mỹ đang giảm xuống gần bằng không do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Giá vàng hôm nay 29/7: Neo quanh mốc 1.800 USD, giá vàng phục hồi hay bị bán tháo phụ thuộc vào Fed?

Giá vàng hôm nay 29/7: Neo quanh mốc 1.800 USD, giá vàng phục hồi hay bị bán tháo phụ thuộc vào Fed?

Baoquocte.vn. Giá vàng thế giới đang neo quanh mức 1.800 USD/ounce và chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed sẽ được công bố vào chiều muộn ngày 28/7.
Thiên tai, dịch bệnh đe dọa 'chặt đứt' chuỗi cung ứng toàn cầu

Thiên tai, dịch bệnh đe dọa 'chặt đứt' chuỗi cung ứng toàn cầu

Baoquocte.vn. Covid-19 toàn thế giới, thiên tai ở Trung Quốc và Đức, tấn công mạng vào cảng quan trọng của Nam Phi, đang đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu tới điểm đứt gãy.
IMF: Vaccine Covid-19 là vấn đề chính quyết định sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu

IMF: Vaccine Covid-19 là vấn đề chính quyết định sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu

Baoquocte.vn. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới cập nhật ngày 27/7, IMF dự báo, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay.
Vướng nợ nần, hãng hàng không của Nam Phi phải tạm ngừng chuyến bay

Vướng nợ nần, hãng hàng không của Nam Phi phải tạm ngừng chuyến bay

Baoquocte.vn. Hãng hàng không Mango Airlines, công ty con của Hãng hàng không quốc gia Nam Phi tạm thời ngừng chuyến bay và các dịch vụ cho đến khi có thông báo mới.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc cho thuê điêu đứng, khách sạn đại hạ giá vẫn ế ẩm; Hà Nội tổng kiểm định chung cư cũ

Bất động sản mới nhất: Địa ốc cho thuê điêu đứng, khách sạn đại hạ giá vẫn ế ẩm; Hà Nội tổng kiểm định chung cư cũ

Baoquocte.vn. Địa ốc cho thuê dù giảm giá vẫn khó chồng khó; ồ ạt rao bán khách sạn nhưng vẫn không có giao dịch,… là những tin bất động sản mới nhất.
Tòa nhà xanh - xu hướng chọn lựa mới của doanh nghiệp

Tòa nhà xanh - xu hướng chọn lựa mới của doanh nghiệp

Baoquocte.vn. Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp đang ở trong tòa nhà xanh phải trả mức phí cao hơn 7-10%, điều đó không làm giảm nhu cầu của doanh nghiệp.
Bất động sản mới nhất: Giá biệt thự tại Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ế ẩm, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất

Bất động sản mới nhất: Giá biệt thự tại Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TP. Hồ Chí Minh ế ẩm, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất

Baoquocte.vn. Giá biệt thự Hà Nội gây sốc; mặt bằng bán lẻ TPHCM ế ẩmdo Covid-19, điều cần biết về tiền đền bù thu hồi đất… là tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đất nền lặng sóng, giá tăng vọt; nơi 'sốt' đất nhất Hà Nội; nhiều công trường TPHCM dang dở vì Covid-19

Bất động sản mới nhất: Đất nền lặng sóng, giá tăng vọt; nơi 'sốt' đất nhất Hà Nội; nhiều công trường TPHCM dang dở vì Covid-19

Baoquocte.vn. Đất nền TP. Hồ Chí Minh giá vẫn tăng vọt; nơi 'sốt' đất nhất Hà Nội; địa ốc gần KCN Vĩnh Phúc hút khách… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản TP. HCM: Không 'đột biến' trong hai quý cuối năm 2021

Bất động sản TP. HCM: Không 'đột biến' trong hai quý cuối năm 2021

Baoquocte.vn. Toàn thị trường bất động sản ở khu vực TP. HCM và các khu vực lân cận sẽ vẫn giữ mức ổn định về cả giá bán và số lượng tiêu thụ trong hai quý ...
Bất động sản mới nhất: Covid-19 vùi dập giá thuê nhà phố Hà Nội; Quảng Ninh thu hồi chủ trương nghiên cứu 2 dự án; kịch bản thị trường 2021

Bất động sản mới nhất: Covid-19 vùi dập giá thuê nhà phố Hà Nội; Quảng Ninh thu hồi chủ trương nghiên cứu 2 dự án; kịch bản thị trường 2021

Baoquocte.vn. Giá thuê nhà phố Hà Nội lao dốc; Quảng Ninh thu hồi chủ trương nghiên cứu 2 dự án; chung cư tăng giá… là những tin bất động sản mới nhất.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/7 - Bình yên trước bão tố

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/7 - Bình yên trước bão tố

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 28/7 - Tiếp tục giằng co, thanh khoản sụt giảm

Thị trường chứng khoán ngày 28/7 - Tiếp tục giằng co, thanh khoản sụt giảm

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Rủi ro từ việc lấy cổ phiếu đảm bảo cho trái phiếu

Rủi ro từ việc lấy cổ phiếu đảm bảo cho trái phiếu

Baoquocte.vn. Việc đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ gốc lãi trái phiếu bằng cổ phiếu không có nhiều ý nghĩa khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/7- Kỳ vọng tiếp tục tích lũy quanh 1.250-1.300 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/7- Kỳ vọng tiếp tục tích lũy quanh 1.250-1.300 điểm

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 27/7 - Rung lắc

Thị trường chứng khoán ngày 27/7 - Rung lắc

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Tổng tài sản và tiền gửi sụt giảm ở nhiều ngân hàng

Tổng tài sản và tiền gửi sụt giảm ở nhiều ngân hàng

Baoquocte.vn. Trong khi, lợi nhuận tăng 'khủng' thì tổng tài sản và tiền gửi khách hàng tại nhiều ngân hàng lại có xu hướng giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay.
Phiên bản di động