Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 13/1, tại tòa Nhà Quốc hội, đoàn đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài đã tham dự Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phiên bản di động