Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, mưa phùn, sương mù; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, mưa phùn, sương mù; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, mưa phùn, sương mù; Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm không mưa.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/3): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa phùn, sương mù, vùng núi mưa vừa mưa to; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/3): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa phùn, sương mù, vùng núi mưa vừa mưa to; phía Nam ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa phùn, sương mù rải rác; vùng núi đêm cục bộ mưa vừa mưa to; Nam Bộ ngày nắng, có nắng nóng
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/3): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/3): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, vùng núi mưa rào rải rác; Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/11): Hà Nội trưa chiều nắng; vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ; Tây Bắc có nơi trời rét

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/11): Hà Nội trưa chiều nắng; vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ; Tây Bắc có nơi trời rét

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng; Vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ; Nam Bộ chiều tối mưa rào vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/11): Hà Nội mưa rào; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/11): Hà Nội mưa rào; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam có nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/11): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét; nhiều khu vực mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/11): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét; nhiều khu vực mưa rào và dông vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét; Bắc Trung Bộ sương mù nhẹ rải rác; chiều tối mai Nam Bộ mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/11): Hà Nội trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Nam Bộ tối đêm mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/11): Hà Nội trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Nam Bộ tối đêm mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; vùng núi trời rét; Trung Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ chiều tối có mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10-11/11): Hà Nội, Đông Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10-11/11): Hà Nội, Đông Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét, trưa chiều có nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (9-10/11): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; phía Nam ngày nắng, đêm mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (9-10/11): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; phía Nam ngày nắng, đêm mưa vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ rải rác, vùng núi rét; phía Nam ngày nắng, đêm mưa, dông vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/11): Hà Nội và cả nước ngày nắng; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; phía Nam chiều tối mưa rào, dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/11): Hà Nội và cả nước ngày nắng; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; phía Nam chiều tối mưa rào, dông vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết cả nước ngày nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù; Tây Bắc có nơi trời rét; phía Nam chiều tối mưa rào, dông vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/10-1/11): Hà Nội, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ, vùng núi có nơi rét; cả nước ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/10-1/11): Hà Nội, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, sương mù nhẹ, vùng núi có nơi rét; cả nước ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết cả nước ngày nắng; Bắc Bộ không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ rải rác; Trung Bộ, Nam Bộ đêm mưa vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/10): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ; cả nước có nắng và mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/10): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ; cả nước có nắng và mưa vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa, dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/10): Hà Nội, Nam Bộ trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/10): Hà Nội, Nam Bộ trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết vùng núi Bắc Bộ đêm có nơi rét; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm, sáng sớm sương mù, trưa chiều nắng; Nam Trung Bộ đêm mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/10): Hà Nội và Bắc Trung Bộ ngày nắng; Bắc Bộ đêm trời lạnh; Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/10): Hà Nội và Bắc Trung Bộ ngày nắng; Bắc Bộ đêm trời lạnh; Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào rải rác

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm trời lạnh, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng; Bắc Trung Bộ ngày nắng; Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/10): Hà Nội ngày có mưa rào; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/10): Hà Nội ngày có mưa rào; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động