• Lùi thông qua Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

    lui thong qua du an luat don vi hanh chinh kinh te dac biet
    09:28 | 09/06/2018
    Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật này từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600