Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 1/7 đến hết năm 2024

Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 1/7 đến hết năm 2024

Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết ngày 31/12/2024.
Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết giảm thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết giảm thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2024

Đây là nội dung tại Nghị quyết 81/NQ-CP 2024 về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động