Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế nhập cư, tạm dừng cấp mới thẻ xanh

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế nhập cư, tạm dừng cấp mới thẻ xanh

Động thái được Tổng thống Trump cho là sẽ giúp bảo vệ việc làm của người dân Mỹ trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19.
Mỹ mở rộng quy định hạn chế nhập cư đối với công dân của 6 quốc gia

Mỹ mở rộng quy định hạn chế nhập cư đối với công dân của 6 quốc gia

Lệnh cấm mới chủ yếu tập trung vào những người tìm cách chuyển tới Mỹ hơn là những người đơn thuần chỉ muốn đến thăm nước Mỹ nhằm hạn chế nhập cư.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động