Ứng dụng IoT vẫn chưa vượt qua giai đoạn thí điểm

Ứng dụng IoT vẫn chưa vượt qua giai đoạn thí điểm

Internet Vạn vật (IoT) có tiềm năng rất lớn nhưng phần lớn vẫn chưa vượt qua giai đoạn thí điểm, chưa tương xứng với hiệu quả.
Trung Quốc: Giá trị của ngành công nghiệp IoT vượt qua mốc 140 tỷ USD

Trung Quốc: Giá trị của ngành công nghiệp IoT vượt qua mốc 140 tỷ USD

Giá trị đầu ra của ngành công nghiệp IoT (Internet kết nối vạn vật) tại Trung Quốc hiện đã vượt qua mức 900 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 140 tỷ USD), với tỷ lệ tăng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động