• Công nghiệp sáng tạo và bài học xây dựng thương hiệu quốc gia

    cong nghiep sang tao va bai hoc xay dung thuong hieu quoc gia
    12:02 | 26/01/2018
    Trong xã hội hiện đại, công nghiệp sáng tạo được xem là một lĩnh vực tăng trưởng chính của kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thức rõ hơn về phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa và coi đây như “con bài” chiến lược để xây dựng thương hiệu quốc gia.  
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600