Tập trung xây dựng Chiến lược chuyển đổi số nhằm xây dựng Việt Nam 4.0

Tập trung xây dựng Chiến lược chuyển đổi số nhằm xây dựng Việt Nam 4.0

Từ ngày 11-13/9, Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới phối hợp tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 với chủ đề "ASEAN 4.0: ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động