Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/8): Nhiều khu vực mưa to, có nơi mưa rất to; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/8): Nhiều khu vực mưa to, có nơi mưa rất to; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết hầu hết các khu vực mưa vừa, mưa to; vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa rất to; mưa tập trung vào chiều, tối, đêm.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/8): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vừa, mưa to; Đông Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20-21/8): Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vừa, mưa to; Đông Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Tây Nguyên,Nam Bộ chiều, tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; ngày mưa rào và dông vài nơi; Hà Nội nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/8): Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa vừa mưa to; miền Trung nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/8): Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa vừa mưa to; miền Trung nắng nóng gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng; Trung Bộ nóng gắt.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/8): Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ, vùng núi miền Bắc có nơi mưa rất to; Trung Bộ nắng gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/8): Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ, vùng núi miền Bắc có nơi mưa rất to; Trung Bộ nắng gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to, vào chiều, tối, đêm hoặc sáng sớm; vùng núi Bắc Bộ có lúc mưa rất to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/8): Vùng núi Bắc Bộ mưa vừa mưa to vào chiều tối, đêm, ngày nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/8): Vùng núi Bắc Bộ mưa vừa mưa to vào chiều tối, đêm, ngày nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết vùng núi và trung du Bắc Bộ chiều tối, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; khu vực đồng bằng nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/8): Vùng núi Bắc Bộ chiều tối, đêm mưa vừa mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/8): Vùng núi Bắc Bộ chiều tối, đêm mưa vừa mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to; khả năng có lốc, sét...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (14-15/8): Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (14-15/8): Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (12-13/8): Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối đêm mưa dông, vùng núi mưa to; miền Trung nắng nóng, trên 38 độ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (12-13/8): Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối đêm mưa dông, vùng núi mưa to; miền Trung nắng nóng, trên 38 độ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết khu Tây Bắc, vùng núi Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10-11/8): Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi phía Bắc mưa rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10-11/8): Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi phía Bắc mưa rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào chiều, tối, đêm và sáng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai: Vùng núi và trung du Bắc Bộ chiều tối mưa dông; Nam Bộ mưa to cục bộ; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai: Vùng núi và trung du Bắc Bộ chiều tối mưa dông; Nam Bộ mưa to cục bộ; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa to cục bộ; riêng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/8): Bắc Bộ nắng nóng gay gay gắt; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên,  Nam Bộ mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/8): Bắc Bộ nắng nóng gay gay gắt; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết ngày mai (6/8) Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt; miền Trung nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất trên 39 độ; Nam Bộ mưa dông.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/8): Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/8): Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết ngày mai (3/8), Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, riêng Nam Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/7): Bắc Bộ mưa to cục bộ, ngày nắng nóng; Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30-31/7): Bắc Bộ mưa to cục bộ, ngày nắng nóng; Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ mưa dông

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa vừa mưa to vào chiều tối, đêm. Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/7): Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/7): Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; Tây Bắc mưa to đến rất to; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/7): Tây Bắc, vùng núi Đông Bắc Bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28-29/7): Tây Bắc, vùng núi Đông Bắc Bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ mưa vừa mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết ngày mai (29/7) Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt; Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc cục bộ mưa to đến rất to; Nam Bộ mưa to.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động