Dự báo thời tiết 10 ngày tới (12-22/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm ít mưa

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (12-22/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm ít mưa

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng, có mưa rải rác, sương mù; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, đêm ít mưa.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (4-14/2): Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, cục bộ mưa vừa mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (4-14/2): Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, cục bộ mưa vừa mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết từ 4-14/2, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, mưa vừa mưa to cục bộ; Trung Bộ mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10-11/1): Bắc Bộ rét sâu, vùng núi rét đậm; Trung Bộ mưa vừa mưa to; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10-11/1): Bắc Bộ rét sâu, vùng núi rét đậm; Trung Bộ mưa vừa mưa to; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Tây Bắc, vùng núi Đông Bắc Bộ rét đậm; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (8-9/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (8-9/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nôi, Đông Bắc Bộ trời rét; Tây Bắc trưa chiều nắng; Bắc Trung Bộ sương mù nhẹ; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/1): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/1): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa dông

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng rời rét, sáng sớm sương mù nhẹ; Tây Bắc trưa chiều hửng nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6-7/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Bộ đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6-7/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Bộ đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng; Nam Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; miền Trung có mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/12/2021 - 1/1/2022): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/12/2021 - 1/1/2022): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; miền Bắc sáng sớm sương mù; Tây Bắc trưa chiều nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng; Trung, Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng; Trung, Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/11): Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi mưa to cục bộ; Nam Bộ chiều tối mưa dông rải rác, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/11): Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi mưa to cục bộ; Nam Bộ chiều tối mưa dông rải rác, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết cả nước mưa rải rác, vùng núi Bắc Bộ cục bộ mưa vừa mưa to; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/4): Hà Nội mưa rào rải rác; Tây Bắc Bộ mưa rất to; Trung, Nam Bộ đêm mưa dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/4): Hà Nội mưa rào rải rác; Tây Bắc Bộ mưa rất to; Trung, Nam Bộ đêm mưa dông, ngày nắng, có nơi nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội, Bắc Bộ mưa rào rải rác, Tây Bắc mưa rất to. Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (24/12): Bắc Bộ trời rét; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (24/12): Bắc Bộ trời rét; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa nhỏ vài nơi; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/10): Cả nước có mây, rải rác mưa dông; Tây Nguyên, Nam bộ đêm mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/10): Cả nước có mây, rải rác mưa dông; Tây Nguyên, Nam bộ đêm mưa to đến rất to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2-3.
Dự báo thời tiết 3 ngày tới (2-4/10): Mưa vào chiều tối, đêm; Đông Bắc Bộ mưa to, phía Nam mưa rất to; miền Trung ngày nắng

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (2-4/10): Mưa vào chiều tối, đêm; Đông Bắc Bộ mưa to, phía Nam mưa rất to; miền Trung ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết, ngày 2-4/10, cả nước chiều tối và đêm mưa rào rải rác; cục bộ mưa to đến rất to; miền Trung ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/10): Mưa rào cùng dông rải rác vào đêm và sáng sớm, cảnh báo mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/10): Mưa rào cùng dông rải rác vào đêm và sáng sớm, cảnh báo mưa to đến rất to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2-3.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động