Dự báo thời tiết ngày mai (1/10): Cả nước ngày nắng, chiều, tối có mưa rào và giông; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và rải rác có giông

Dự báo thời tiết ngày mai (1/10): Cả nước ngày nắng, chiều, tối có mưa rào và giông; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và rải rác có giông

Dự báo thời tiết ngày 1/10 cả nước trời nắng, chiều tối có mưa, giông; riêng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào, giông rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai (30/9): Cả nước trời nắng; Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa rào, giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày mai (30/9): Cả nước trời nắng; Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa rào, giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết cả nước ngày 30/9 trời nắng; Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa vừa, mưa to
Dự báo thời tiết ngày mai (21/9): Cả nước trời nắng và có nắng nóng; vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (21/9): Cả nước trời nắng và có nắng nóng; vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết cả nước ngày 21/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng; vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối, đêm cục bộ mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết ngày mai (20/9): 3 miền Bắc-Trung-Nam ngày nắng; vùng núi Bắc Bộ đêm mưa rào rải rác; phía Nam chiều, tối có mưa

Dự báo thời tiết ngày mai (20/9): 3 miền Bắc-Trung-Nam ngày nắng; vùng núi Bắc Bộ đêm mưa rào rải rác; phía Nam chiều, tối có mưa

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm mưa rào rải rác, nhiệt độ có nơi dưới 23 độ C.
Dự báo thời tiết ngày mai (19/9): Thủ đô Hà Nội và cả nước ngày nắng, nền nhiệt cao nhất khoảng 33-34 độ C; phía Nam chiều, tối mưa rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (19/9): Thủ đô Hà Nội và cả nước ngày nắng, nền nhiệt cao nhất khoảng 33-34 độ C; phía Nam chiều, tối mưa rải rác

Dự báo thời tiết ngày 19/9 cả nước nắng; Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa rào rải rác; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa, giông rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai (5/9): Hà Nội, Bắc Bộ trưa, chiều nắng; Trung Bộ chiều, tối mưa rào rải rác; phía Nam chiều, đêm mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày mai (5/9): Hà Nội, Bắc Bộ trưa, chiều nắng; Trung Bộ chiều, tối mưa rào rải rác; phía Nam chiều, đêm mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ trưa, chiều trời nắng; Trung Bộ ngày nắng, chiều tối cục bộ mưa vừa, mưa to; phía Nam chiều, tối đêm mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết ngày mai (26/8): Hà Nội, Bắc Bộ nắng nóng, vùng núi đêm mưa vừa, mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (26/8): Hà Nội, Bắc Bộ nắng nóng, vùng núi đêm mưa vừa, mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, vùng núi đêm mưa rào, giông, cục bộ mưa vừa mưa to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ, Tây Nguyên ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (24/8): Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (24/8): Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông; Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (23/8): Hà Nội, phía Nam ngày nắng, chiều, tối có mưa; Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; Bắc-Trung Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày mai (23/8): Hà Nội, phía Nam ngày nắng, chiều, tối có mưa; Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; Bắc-Trung Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ chiều, tối ngày 23/8 mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; Bắc-Trung Bộ nắng nóng; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (16/8): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng mưa rào, cục bộ có mưa to; Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (16/8): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng mưa rào, cục bộ có mưa to; Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng có lúc mưa rào, cục bộ có mưa to; Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (15/8): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào, giông rải rác; Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (15/8): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào, giông rải rác; Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào, giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (12/8): Hà Nội, Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (12/8): Hà Nội, Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (11/8): Hà Nội có mưa rào; Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (11/8): Hà Nội có mưa rào; Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng; phía Nam ngày nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ mưa to đến rất to; Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (9/8): Hà Nội và nhiều khu vực ngày nắng, riêng Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ mưa, giông rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (9/8): Hà Nội và nhiều khu vực ngày nắng, riêng Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ mưa, giông rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng; Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt; Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết ngày mai (8/8): Hà Nội, Bắc Bộ có mưa rào, trung du, vùng núi mưa vừa, mưa to; Trung Bộ nắng nóng; phía Nam trời nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (8/8): Hà Nội, Bắc Bộ có mưa rào, trung du, vùng núi mưa vừa, mưa to; Trung Bộ nắng nóng; phía Nam trời nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa rào; trung du, miền núi phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Trung Trung Bộ nắng nóng; phía Nam ngày nắng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động