Tòa nhà Quốc hội mới của Lào: Biểu tượng của tình đoàn kết Lào - Việt

Tòa nhà Quốc hội mới của Lào: Biểu tượng của tình đoàn kết Lào - Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ thăm tòa nhà Quốc hội mới của Lào.
Hội thảo Quốc hội Lào - Việt về kinh nghiệm quản lý nợ công

Hội thảo Quốc hội Lào - Việt về kinh nghiệm quản lý nợ công

Sáng 27/9 tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathotou và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng chủ trì hội thảo “Kinh nghiệm quản lý nợ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động