• Thời Kinh doanh xã hội - Social Business đã đến?

    thoi kinh doanh xa hoi social business da den
    06:00 | 17/10/2016
    Theo ông Tạ Châu Sơn, Chủ tịch công ty Social CRM, trong tương lai, Việt Nam sẽ áp dụng và triển khai quy mô lớn sau khi có một vài điển hình thành công từ các giải pháp của Social Business. 
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600