Tổng hợp 60 câu điểm liệt thi giấy phép lái xe ô tô

Tổng hợp 60 câu điểm liệt thi giấy phép lái xe ô tô

Thi giấy phép lái xe ô tô sẽ có bao nhiêu câu điểm liệt và các câu điểm liệt như thế nào? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.
Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 1/6/2024

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 1/6/2024

Quy trình thi giấy phép lái xe hạng FC từ ngày 1/6/2024 được quy định tại Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT.
Cấu trúc đề thi giấy phép lái xe các hạng mới nhất từ ngày 1/6/2024

Cấu trúc đề thi giấy phép lái xe các hạng mới nhất từ ngày 1/6/2024

Đề thi giấy phép lái xe gồm những phần nào và mỗi phần phải đạt bao nhiêu điểm mới được cấp giấy phép lái xe? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới.
Thi bằng lái xe bao nhiêu câu?

Thi bằng lái xe bao nhiêu câu?

Thi bằng lái xe bao nhiêu câu? Nội dung bộ 600 câu hỏi thi thử bằng lái xe gồm những gì? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động